Home WiadomościZ kraju Wybrano prowincjała warszawskich Franciszkanów

Wybrano prowincjała warszawskich Franciszkanów

Redakcja

14 marca 2020 w trzeciej turze głosowania listownego bezpośredniego o. Grzegorz Bartosik został wybrany przez braci na prowincjała warszawskiej prowincji Franciszkanów (OFMConv). Wybór został przyjęty i potwierdzony stosownym pismem przez Ministra Generalnego o. Carlosa A. Trovarelli. O. Grzegorz obejmie urząd Ministra prowincjalnego w trakcie kapituły zwyczajnej planowanej na przełom kwietnia i maja 2020 roku (27.04-02.05).

O. Grzegorz Bartosik urodził się 18 października 1962 r. w Sochaczewie-Chodakowie. Został ochrzczony i bierzmowany w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Teresinie, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej i aktywnie uczestniczył w życiu niepokalanowskiej parafii. W roku 1977 rozpoczął naukę w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie w klasie matematyczno-eksperymentalnej, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1981 r.

Formację w Zakonie zaczął 19.08.1981 r. krótkim postulatem w Łodzi Łagiewnikach, a następnie od 31.08.1981 przeszedł na nowicjat w Smardzewicach, mając za Mistrza o. Mariusza Paczóskiego. Pierwsze śluby zakonne złożył 1.09.1982 r. w Smardzewicach na ręce ówczesnego Prowincjała o. Stanisława Frejlicha, a śluby wieczyste na ręce o. Fabiana Piętki w Niepokalanowie w uroczystość św. Franciszka 4.10.1986 r. Święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu przyjął 25.06.1988 r. w Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. W tym samym roku uwieńczył tok studiów obroną pracy magisterskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po święceniach został wysłany na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie. W tym czasie od lipca 1988 do marca 1989 przebywał w naszym międzynarodowym kolegium „Seraphicum” w Rzymie, a następnie do lipca 1993 r. w klasztorze św. Antoniego (zw. La Vigna). Studia na „Marianum” ukończył licencjatem ze specjalizacją w mariologii w 1990 r. Natomiast pracę doktorską „Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. Studio teologico-storico” obronił w 1993 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie, otrzymując tytuł doktora teologii (nostryfikacja na Wydziale Teologicznym ATK w 1993 r.).

Po powrocie z Włoch w lipcu 1993 r. został przeniesiony do klasztoru w Niepokalanowie, gdzie przebywał do lipca 1996. W tym czasie, oprócz wykładów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1995 do 2009 adiunkt na Wydziale Teologicznym), w WSD w Łodzi-Łagiewnikach i w Kolegium Teologicznym Diecezji Łowickiej (1995/1996), podjął się funkcji wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym siedmiu męczenników franciszkańskich (1994-1999), a od 1996 do 1998 wicepostulatora do spraw beatyfikacji o. Melchiora Fordona. Uczestniczył też aktywnie w początkach tworzenia stacji radiowej i telewizyjnej w Niepokalanowie jako dyrektor Radia Niepokalanów (1994-1995) i prezes Zarządu Telewizji Niepokalanów (1995-1996).

Na początku roku 1995 został mu powierzony obowiązek Asystenta Prowincjalnego, a w 1996 r. został wybrany Wikariuszem Prowincji, natomiast od 2000 do 2008 pełnił posługę Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Mieszkając w klasztorze warszawskim, oprócz pracy związanej z pełnionymi urzędami, kontynuował wykłady i działalność naukową na ATK/UKSW i w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W 2006 r. uzyskał habilitację na podstawie wydanej wcześniej pracy: „Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej”. W 2007 roku został Kierownikiem Katedry Mariologii w Instytucie Teologii UKSW.

Po zakończeniu urzędu Ministra Prowincjalnego w 2008 r. powrócił do Niepokalanowa. W tym samym roku został wybrany Prodziekanem Wydziału Teologicznego UKSW ds. studiów niestacjonarnych (do 2016), przewodniczącym wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (do 2012), wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Rekrutacji. W 2009 r. otrzymał tytuł Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 2009 roku pełni nieprzerwanie funkcję Dyrektora Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum”. W 2010 został powołany na Kierownika Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW w Niepokalanowie (który został przekształcony w Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”). W 2012 roku został też mianowany Przewodniczącym Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych Wydziału Teologicznego UKSW.

O. Grzegorz kontynuował też pracę w telewizji: od 2006 do 2008 jako członek, a od 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Puls Sp. z o.o. i Dyrektor redakcji katolickiej w TV Puls (2008-2009).

O. Bartosik przynależy do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna – PAMI (1997-2002 członek korespondent, od 2002 członek zwyczajny), Polskie Towarzystwo Mariologiczne (od 1999 członek zwyczajny, a przez trzy kadencje – 2008-2017 – przewodniczący), Towarzystwo Naukowe KUL w Lublinie (od 1997 członek współpracownik), Sekcja Dogmatyczna Teologów Polskich / Towarzystwo Teologów Dogmatyków (od 1993 członek zwyczajny).

Konferencja Episkopatu Polski w 2010 roku powołała o. Grzegorza jako Konsultora Komisji Duszpasterstwa KEP, a w 2017 na konsultora Komisji Maryjnej K

o. Jan M. Olszewski
Asystent Sekretarza Prowincji
i Archiwista Prowincji

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda