Wystawa o ks. Kard. A. Kozłowieckim SJ

Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ (1911- 2007) przybył do Ojczyzny w 1970 roku. W Polsce przez wiele lat był znany współbraciom zakonnym i duchowieństwu Kościoła katolickiego oraz wąskiemu gronu wiernych.

Przez 61 lat ks. kard. A. Kozłowiecki SJ pracował jako misjonarz w Zambii, którą – podobnie jak cały kontynent afrykański – ukochał i poświęcił jej hojnie swoje siły, zdolności i umiejętności.

Jezuita polski przyczynił się do budowy struktury Kościoła katolickiego i uzyskania niepodległości przez Zambię. Pamięć misjonarza Afryki, ambasadora Polski w świecie, przyjaciela papieża św. Jana Pawła II, propaguje Fundacja im. kard. A. Kozłowieckiego SJ Serce bez granic, która prowadzi działalność edukacyjną oraz kulturalno-społeczną, a w planie ma m.in. stworzenie Centrum Misyjnego im. Kard. A. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Fundacja przywróciła do życia dawny domek myśliwski Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, w którym znalazło siedzibę Muzeum Ks. Kard. Kozłowieckiego. Placówka promieniuje na Ziemię Podkarpacką.

Jedną z form szerzenia pamięci o ks. kard. A. Kozłowieckim przez Fundację są wystawy. Były one już prezentowane w Polsce i za granicą, m.in. w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau k. Monachium (2011), w gmachu Sejmu RP w Warszawie (2012), w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2012), w Muzeum Narodowym w Lusace w Zambii (2013).

Ostatnia wystawa poświęcona ks. kard. Kozłowieckiemu została zaprezentowana w Muzeum Polskim na zamku w Rapperswilu (Szwajcaria). Muzeum odgrywało i odgrywa wyjątkową rolę w dziejach Polaków. Zostało założone w 1870 roku przez polskich emigrantów. Jest placówką muzealną, zasłużoną dla kultury narodowej oraz historii polsko-szwajcarskich kontaktów dyplomatycznych, kulturalnych i naukowych. Odwiedza je rocznie od 8000 do 10 000 osób. 87% z nich to obcokrajowcy. Obecnie Muzeum przeżywa trudne chwile. Wiele wskazuje na to, że wkrótce ten kawałek Polski w Szwajcarii zniknie z sal zamku w Rapperswil, który w 1870 roku został odnowiony i przygotowany do potrzeb bibliotecznych i muzealnych przez hrabiego Władysława Broël-Platera.

Uroczystość z okazji finisażu wystawy ku czci ks. kard. A. Kozłowieckiego w Muzeum Polskim na zamku w Rapperswilu odbyła się 22 listopada 2014 roku.

Otworzyła ją pani Anna Buch20 mann, dyrektor Muzeum Polskiego, którą wspiera bezinteresownie grono oddanych współpracowników.

Na program uroczystości złożył się m.in. wykład ks. Stanisława Cieślaka SJ pt. Kard. A. Kozłowiecki SJ i papież św. Jan Paweł II oraz fragment przygotowywanego filmu dokumentalnego autorstwa Julity i Rafała Wieczyńskich o ks. kard. A. Kozłowieckim. Finisaż wystawy ku czci naszego współbrata zbiegł się w czasie z zamknięciem wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II pt. Nauczyciel wierzącego rozumu. Jan Paweł II, a współczesność. Wystawa obrazowała osobowość i rozumienie świata przez Papieża-rodaka. W finisażu wystaw wzięli udział nie tylko Polacy mieszkający w Szwajcarii, ale także liczna grupa Polaków z Polskiej Misji Katolickiej z Monachium, którzy przyjechali autokarem wraz ze swoim proboszczem ks. dr. Stanisławem Pławeckim CSsR.

W niedzielę, 23 listopada 2014 roku, o godz. 12.15 odprawiłem Mszę św. w kościele Herz Jesu przy Aemtlerstrasse 41 w Zurychu (Wiedikon). Przy kościele działa Polska Misja Katolicka, którą kieruje ks. Artur Cząstkiewcz, dyrektor Polskiej Misji Katolickiej dla kantonów Zurych i Glarus. We Mszy św. wzięło udział wielu naszych rodaków, którzy ubogacili liturgię muzyką i śpiewem. Podczas Mszy św. miała miejsce ceremonia przyjęcia nowego ministranta oraz odczytano wypominki. Po Mszy św. grupka rodaków udała się do sali parafialnej, gdzie wysłucha mojego wykładu o życiu i działalności ks. kard. A. Kozłowieckiego oraz pracy i inicjatywach Fundacji im. kard. A. Kozłowieckiego Serce bez granic. Po wykładzie odpowiadałem na pytania uczestników. Słuchacze byli pod wrażeniem osiągnięć naszego współbrata, którego do końca dni cechowała pogoda ducha i prostota właściwa wielkim ludziom. W życzeniach do Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielkanoc 1999 roku ks. kard. Kozłowiecki napisał m.in.: „Całując ze czcią pierścień Świętego Piotra, proszę pokornie o błogosławieństwo dla naszej Misji (w Mpunde), dla Księdza Proboszcza, Kanonika Jana Krzysztonia, no i dla mnie jego Wikarego”. Podczas krótkiej wizyty w Szwajcarii zwiedziłem

Podczas krótkiej wizyty w Szwajcarii zwiedziłem nie tylko słynne Muzeum Polskie na zamku w Rapperswilu z jego bogatymi zbiorami muzealnymi, bibliotecznymi i archiwalnymi, zaznajomiłem się z jego niezwykłą historią i uświadomiłem sobie jego znaczenie dla kultury narodowej, ale także zapoznałem się z jego aktualnymi problemami lokalowymi i obawami, co do jego przyszłości. Mogłem też spotkać się z żyjącymi i pracującymi w Szwajcarii Polakami, którzy starają się zachować tradycje, zwyczaje i wiarę ojców. W tym czasie przebywałem we wspólnocie szwajcarskich współbraci, którzy serdecznie gościli mnie w domu zakonnym przy ul. Hirschengraben 74, w Zurichu.

Stanisław Cieślak SJ/ („Nasze Sprawy”, grudzień 2014)/ RED.

Za: www.jezuici.pl.