XI SYMPOZJUM INSTYTUTU PALLOTTIEGO (Konstancin-Jeziorna, 20-21 kwietnia 2013 r.)

Zapraszamy do udziału w XI Sympozjum Instytutu Pallottiego, które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2013 r. w Centrum Animacji Misyjnej Konstancinie-Jeziornie.

Sympozjum, w trwającym Roku Wiary, będzie poświęcone tematowi wiary: CREDO „…by czerpać ze źródeł Zbawiciela i czynić dzieło wiary”.

Podczas kwietniowego spotkania będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania:

Co to znaczy wierzyć?
Jak wierzył św. Wincenty Pallotti?
Jaka jest nasza wiara?

Instytut Pallottiego

PROGRAM (www.pallotti.pl)

20 kwietnia 2013 (sobota)

13.00 Obiad

14.00 Rozpoczęcie

14.30 Pallotti – człowiek wiary
ks. dr Adrian Galbas SAC (Poznań)

15.30 Przerwa-kawa

16.00 „Bóg Miłość Nieskończona″ – Pallottiego odczytanie artykułów wiary
ks. dr Mariusz Małkiewicz SAC (Konstancin-Jeziorna)

17.00 Przerwa-kawa

17.30 Echo konferencji

18.30 Msza święta
Przewodniczenie i homilia:
ks. Adrian Galbas SAC (Przełożony Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC)

19.30 Kolacja

20.30 Śladami wiary Pallottiego

21 kwietnia 2013 (niedziela)

7.30 Medytacja
Śniadanie

9.00 Ożywiać wiarę, czyli w sercu pallotyńskiego charyzmatu
ks. dr Marek Chmielniak SAC (Częstochowa)

10.00 Przerwa-kawa

10.30 Wokół Roku Wiary

12.30 Msza święta
Przewodniczenie i homilia
ks. Waldemar Pawlik SAC (Radca Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC)

13.30 Obiad
Zakończenie

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ:

– listownie: INSTYTUT PALLOTTIEGO, ul. Leśna 15–17, 05–510 Konstancin-Jeziorna
– telefonicznie: (22) 756 35 90
– faksem: (22) 754 63 49
– e-mailem: [email protected] lub [email protected]

Za: www.pallotyni.pl