XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego

W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Konstancinie-Jeziornej odbywa się XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego, które w tym roku zostało zorganizowane z okazji 200-lecia święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego.

Na sympozjum przybyli liczni goście z Polski oraz Ukrainy. Są obecni przełożeni obydwóch polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a także ks. Jacob Nampudakam SAC, generał pallotynów.

Po przywitaniu gości przez ks. Artura Stępnia SAC, dyrektora Instytutu Pallottiego, oraz prezentacji programu i wprowadzeniu do tematu sympozjum przez s. Monikę Cecot SAC, rozpoczął się pierwszy wykład ks. Jacoba Nampudakama SAC, przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, pt. „Duch kapłaństwa wg św. Wincentego Pallottiego”. W swoim wykładzie Ksiądz Generał postarał się przedstawić cechy charakterystyczne kapłańskiego ducha św. Wincentego Pallottiego, wskazując przede wszystkim na służebny wymiar kapłaństwa Chrystusowego. Ks. Jacob zaznaczył, że podstawą naśladowania Jezusa Chrystusa jest posiadanie ducha ofiary, niepojęta miłość krzyża, pokora i łagodność, umiłowanie ubóstwa, a także troska o zbawienie dusz. W podsumowaniu przełożony generalny jeszcze raz zwrócił uwagę na chrystologiczny wymiar kapłaństwa św. Wincentego Pallottiego oraz na te czynności, które stanowiły punkt odniesienia w jego posłudze kapłańskiej, a mianowicie spowiedź, przepowiadanie Słowa Bożego oraz dzieła miłosierdzia.

Kolejnym punktem pierwszego dnia sympozjum był panel dyskusyjny  oraz prezentacja nowej publikacji Instytutu Pallottiego: płyty oraz książki pt. „SACERDOS”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: ks. Zenon Hanas SAC, ks. Jacob Nampudakam SAC, s. Iwona Nadziejko SAC, p. Marek Kalka i ks. Adrian Galbas SAC. Panel prowadziła p. Monika Florek-Mostowska. Poszczególni paneliści zwracali uwagę na różne aspekty życia kapłańskiego św. Wincentego Pallottiego oraz na te wyzwania, z którymi ma się zmierzyć współczesny kapłan-pallotyn. Ksiądz Generał podkreślił, że trzeba nieustannie odpowiadać na wołanie ludu Bożego, który jest spragniony autentycznych świadków Ewnagelii Chrystusowej. Ks. Zenon Hanas SAC, przełożony Prowincji Chrystusa Króla, porównał kapłanów-pallotynów do „okien”, dzięki którym  można zobaczyć inną rzeczywistość. Z kolei s. Iwona Nadziejko SAC, wikaria Polskiej Prowincji  Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, wskazała na konieczność patrzenia na człowieka oczyma Chrystusa oraz przesiąknięcie się Jego mentalnością.

Podsumowując panel dyskusyjny ks. Zenon Hanas podkreślił, że czymś ważnym jest wyznaczenie kierunku działalności i świadomość tego, dokąd ten kierunek ma przeprowadzić. Jednocześnie warto pamiętać, że do konkretnej działalności trzeba być przygotowanym. W przeciwnym wypadku zamiast tego, aby pomagać ludziom, będziemy im szkodzić.

Kolejnym i najważniejszym punktem pierwszego dnia programu sympozjum była Msza Św., której przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC,  homilię zaś wygłosił ks. generał Jacob Nampudakam SAC. W homilii generał pallotynów podkreślił stanowczość Pallottiego w przyjęciu wszystkich implikacji służebnego wymiaru kapłaństwa Chrystusowego, wskazał na konieczność ponownego odkrycia zapału misyjnego oraz przypomniał, że radykalizm ewangeliczny rzeczywiście daje niepowtarzalną radość, którą chrześcijanin ma się dzielić z każdym człowiekiem.

Po Mszy Św. miała miejsce kolacja, gdzie uczestnicy sympozjum mogli nie tylko się pokrzepić, lecz także podzielić się swoimi wrażeniami z dnia dzisiejszego. O godz. 20.30 odbył się premierowy pokaz filmu „Tropiąc nieskończoność”. Jest to film o zachwycającym kapłaństwie, ujmującym człowieczeństwie. Jest to inspirująca historia o życiu i duchu kapłańskim św. Wincentego Pallottiego. Twórcami filmu są ks. Łukasz Gołaś SAC i s. Monika Cecot SAC. Film można już obejrzeć na kanale Pallotti.FM na YouTube.

To był ostatni oficjlany punkt pierwszego dnia sympozjum. Po obejrzeniu filmu chętni mogli udać się do kaplicy, aby adorować Pana Jezusa, a także skorzystać z sakramentu spowiedzi.

al. Maksim Bolandz SAC

Za: www.sac.org.pl