Zaborów odwiedzała za życia

W niedzielne południe 5 marca proboszcz ks. Konstanty Kordowski w asyście dzieci i sióstr misjonarek miłości wprowadził do zaborowskiej świątyni relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty. Gdy w 1983 r. do Polski przybyły pierwsze misjonarki miłości Matka Teresa modliła się właśnie w tej świątyni. ♦ W Zaborowie założyła nowicjat swego zgromadzenia.
Włos Matki Teresy, to czwarta święta relikwia w parafii w Zaborowie. Obok św. Placyda i św. Rity znajdują się tutaj relikwie św. Jana Pawła II przy których zamieszkają relikwie świętej Siostry – wspomniał we wprowadzeniu do uroczystości ks. proboszcz Kordowski.

Zaproszone na uroczystość siostry bardzo czynnie uczestniczyły we Mszy świętej. Jedna z misjonarek miłości s. Wesna opowiedziała o początkach powstania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości i ich domu w Zaborowie. Właśnie w tej małej podwarszawskiej miejscowości, Matka Teresa przy wsparciu sióstr franciszkanek z Lasek znalazła mały drewniany dom, gdzie założyła nowicjat zgromadzenia w Polsce. Miejsce to służyło również przygotowaniom sióstr do wyjazdu na misje.

Misjonarka miłości wspomniała również o wielkiej miłości św. Matki Teresy do najbiedniejszych. Odnajdywała w nim cierpiącego Jezusa, który wołał: „Pragnę”. – W jednym liście do swoich spowiedników Matka napisała” jeśli kiedykolwiek będą świętą, na pewno będę świętą od ciemności, będę ciągle nieobecna w niebie, aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemni”- wspomina s. Wesna.

Relikwie Matki Teresy z Kalkuty zostały podarowane parafii w Zaborowie dzięki wsparciu samych sióstr misjonarek miłości, a zwłaszcza siostry regionalnej – s. Janneke. W niedzielę, na zakończenie Mszy św. można było ucałować relikwie świętej oraz otrzymać pamiątkowy obrazek.

Matka Teresa wielokrotnie gościła w Zaborowie, począwszy od 1983 roku. Podczas tych wizyt witana była przez hierarchów Kościoła w tym Prymasa Józefa Glempa i licznych wiernych.

Za: www.archidiecezja.warszawa.pl