Home WiadomościZ kraju Zakończyły się 12 dniowe uroczystości u Sióstr Klarysek w Krakowie ku czci bł. Salomei Piastówny

Zakończyły się 12 dniowe uroczystości u Sióstr Klarysek w Krakowie ku czci bł. Salomei Piastówny

Redakcja

We wtorek 22 listopada 2011 r. zakończyły się 12 dniowe obchody Uroczystości Jubileuszowych 800 lecia urodzin bł. Salomei Piastówny (1212-1268) – założycielki Zakonu św. Klary w Polsce.

W dniach 10-18 listopada 2011 r. została odprawiona nowenna ku czci bł. Salomei. Przez kolejnych 9 dni w kościele św. Andrzeja miała miejsce msza św. z kazaniem, głoszonym przez franciszkanina – o. Adama Mączkę OFM Conv. Odmawiane były modlitwy ku czci bł. Salomei, po których następowało uczczenie relikwii Błogosławionej.

!9 listopada – w dniu uroczystości urodzin bł. Salomei o godz. 10ej odbyła się uroczysta suma, którą odprawił i homilię wygłosił dominikanin o. Gabriel Wilczyński OP.

Po sumie aktorka krakowska – p. Magdalena Markiewicz recytowała poezję o tematyce religijnej.

O godz. 17ej miała miejsce msza św. odpustowa pod przewodnictwem JE ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Tę mszę świętą poprzedziły Nieszpory gregoriańskie, przy wystawionych relikwiach bł. Salomei, odśpiewane przez krakowskich Franciszkanów wraz z Klaryskami oraz licznie zgromadzonymi wiernymi z miasta Krakowa i przybyłych spoza Krakowa, m. In. ze Skały- Grodziska k/Ojcowa, gdzie klaryski przebywały od r. 1260 do r 1320.

Nieszporom przewodniczył Prowincjał Franciszkanów o. Jarosław Zachariasz, który w krótkim przemówieniu przypomniał, że rocznica urodzin bł. Salomei zbiega się z 800 leciem założenia II Zakonu Franciszkańskiego przez św.. Klarę oraz wskazał, że poprzez tą modlitwę oddajemy chwałę samemu Bogu, zaś poprzez uroczystą procesję z relikwiami bł. Salomei , w przededniu uroczystości Chrystusa Króla, dajemy świadectwo naszej wiary i przekonania że Bóg jest pierwszy i najważniejszy.

Po Nieszporach z kościoła św. Andrzeja wyruszyła procesja z Relikwiami Błogosławionej Traktem Królewskim do Bazyliki św. Franciszka, gdzie znajduje się grób bł. Salomei.

Po przybyciu procesji do Bazyliki św. Franciszka o godz. 16.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia ku czci Błogosławionej pod przewodnictwem JE kard. Franciszka Macharskiego. W koncelebrze uczestniczył m. In. Biskup obrządku greckokatolickiego JE Benedykt Aleksiejczuk ze Lwowa, zaproszony na uroczystości z uwagi na fakt, ze matka bł. Salomei, Grzymisława była Rusinką.

Główną uroczystość w Bazylice Franciszkanów poprzedziło Triduum w dniach 16-18.11.2011 r. Każdego dnia odprawiały się uroczyste Eucharystie – 16 listopada, w środę – pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Jacka Urbana. W tym dniu tez miało miejsce otwarcie wystawy.

17 listopada – w czwartek Eucharystii przewodniczył proboszcz z par. św. Mikołaja w Skale ks. Jan Robak. Podczas Mszy śpiewał Chór Cecyliański.

18 listopada – w piątek mszę w obrządku greckokatolickim odprawił JE Benedykt Aleksiejczuk ze Lwowa. Oprawę muzyczną wykonał chór Cerkwi Greckokatolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Krakowie

Od 20 do 22 listopada 2011 r. , tj. od niedzieli do wtorku w kościele św. Andrzeja Klaryski modliły się podczas uroczystego TRIDUUM DZIEKCZYNNEGO . W ciągu tych 3 dni miało miejsce całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu aż do mszy św o godz. 17.00.

Uroczyste msze święte w tych dniach celebrowali : w niedzielę 20 listopada ks. kard. Franciszek Macharski, w poniedziałek 21 listopada – o. biskup Damian Muskus, we wtorek 22 listopada – ks. biskup Grzegorz Rys. Po mszach świętych następowała krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i odśpiewany był hymn „Ciebie Boga Wychwalamy”. Ostatnim punktem uroczystych nabożeństw było uczczenie relikwii bł. Salomei.

Piękną oprawę liturgiczną wszystkich mszy świętych zapewnili liczni klerycy franciszkańscy. W czasie nabożeństw Siostry Klaryski śpiewały piękne, odwieczne, stare pieśni ku czci błogosławionej przy brzmieniu muzyki organowej, którą też wykonywały Klaryski.

Bł. Salomea, córka księcia krakowskiego Leszka Białego i księżniczki ruskiej Grzymisławy pierwsza polska Klaryska i fundatorka klasztoru przeszczepiła duchowość św. Klary na ziemie polskie. Była siostrą króla Bolesława Wstydliwego i żoną księcia węgierskiego Kolomana, późniejszego króla Rusi Halickiej, z którym pozostała w białym małżeństwie. . Jako młoda, 32 letnia wdowa postanowiła spędzić swe lata pobożnie żyjąc i umartwiając się w klasztorze, który z jej inicjatywy ufundował jej brat król Bolesław Wstydliwy, pierwotnie w Zawichoście, przeniesiony następnie do Skały. Z jej inicjatywy powstała biblioteka przyklasztorna oraz założono na prawie niemieckim miasto Skała.

Salomea nie była przełożoną klasztoru, jednak była osobą bardzo wpływową z uwagi na swoje zaangażowanie religijne i logistyczne. Powiększała dobra klasztoru poprzez zakupy folwarków i majątków, uzyskała od legata papieskiego odpusty dla przybywających pielgrzymów , przez co sława klasztoru przyczyniała się do otrzymywania różnych darowizn i wotów. Jej działalność była nowatorska – umożliwiła wstęp do klasztoru nie tylko patrycjuszkom, ale także chłopkom, a nawet plebejuszkom, pochodzącym z mieszczan i ludu, także „grzesznym Magdalenom” , czym wyprzedzała swoje czasy.

Zmarła w opinii świętości 10 listopada 1268 r. w Skale w r. 57 roku życia. Pochowana została przez Klaryski w skalskim klasztorze, skąd jednak w rok później Franciszkanie przenieśli i je do swego Krakowskiego kościoła, gdzie z czasem spoczęło też ciało jej brata – Bolesława Wstydliwego.

Salomea została beatyfikowana 17 maja 1672 r. przez papieża Klemensa X.

Obecność sióstr świętej Klary na ziemiach polskich jest związana nierozłącznie z obecnością braci franciszkanów (dzisiaj nazywanymi “franciszkanie konwentualni”). Do prowincjała należało zaopiniować i wydać zgodę na utworzenie klasztoru sióstr, a następnie zapewnić mu opiekę duchową.

W 1320 r. Klaryski przeniosły się ze Skały do Krakowa, gdzie do dzisiaj przy kościele św. Andrzeja istnieje – modli się i pracuje ich wspólnota. Siostry odprawiają nowenny w intencjach im powierzonych. Są otrzymywane łaski, o czym świadczą liczne podziękowania, kierowane do sióstr Klarysek – jak informują same siostry klaryski.

W czasie 9 dniowej nowenny siostry odmawiają w powierzonej im intencji od wieków tę samą modlitwę:

O nadziejo, Salomeo,
Do Ciebie się garnących
Przyjmij pienia, słysz westchnienia,
Córek Tobie służących.

Matko droga, daj nam Boga
Łaską swą przytomnego.
Przychyl nieba, udziel chleba,
Broń nas od wszego złego.

Twe przyczyny, nasze winy
Niech u Boga jednają.
W swej potrzebie, niech od Ciebie
Chorzy ratunek mają.

W swej potrzebie, niech od Ciebie
Wszyscy ratunek mają.
Niebu wschodzisz, gdy zachodzisz
Ziemi gwiazdo ognista.

Oczu Twoich z córek swoich
Nie spuszczaj, Matko czysta.
Oczu Twoich ze sług swoich
Nie spuszczaj, Matko czysta. Amen.

Anna Dziemska

Źródła : Własne – obecność na uroczystościach, rozmowa z siostrami Klaryskami, strona internetowa http://www.klaryski.pl/historia.htm.
Wyd. WAM Blogosławiona Salomea – autor Piotr Stefaniak

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda