Zakonnik jak strażak

W niedzielę 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odbyły się uroczystości odpustowe w karmelitańskim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach k. Chmielnika, połączone w tym roku z wprowadzeniem do sanktuarium relikwii św. Floriana i regionalnym świętem strażaka. Głównym celebransem sumy odpustowej był ks. bp Andrzej Kaleta, sufragan kielecki (zob. www.diecezja.kielce.pl).

Przed sumą odpustową medalem im. Bolesława Chomicza, z napisem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, został odznaczony o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD. To on, jako konsultor Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, postarał się o relikwie ex ossibus (z kości) św. Floriana, patrona strażaków, dla swojej rodzinnej piotrkowickiej parafii. Odznaczenie, na którego przyjęcie o. Szczepan otrzymał pozwolenie swojego przełożonego prowincjalnego, o. Tadeusza Florka OCD (nr 190/2019), wręczył druh Mirosław Pawlak, członek Prezydium Zarządu Głównego OSP z Warszawy. Przyjmując medal, odznaczony przypomniał, że „quidquid monachus adquirit, monasterium adqurit” (co zyskuje zakonnik, zyskuje klasztor), przyznając, że jest to wyróżnienie nie dla niego, ale dla Zakonu i dla Parafii, której duszpasterze – karmelici bosi z proboszczem, o. Piotrem Linką OCD, harmonijnie współpracują z jednostkami OSP dla chwały Bożej i dobra ludzi. Życzył także strażakom opieki ich Patrona, by mieli zawsze w swej bezinteresownej służbie dla dobra bliźnich „tyle powrotów ile wyjazdów”, i by stali na straży wartości religijnych i patriotycznych w naszej Ojczyźnie.

W uroczystości wzięło udział prawie dwadzieścia jednostek strażackich z powiatów kieleckiego i pińczowskiego.

druh Marek Długosz
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie

Za: www.karmel.pl