Zakopane: zjazd Kongregacji Duszpasterstwa Powołań

KsiężówkaRozeznać powołanie” – taki temat podjęto na Kongregacji Duszpasterstwa Powołań, która odbyła się w dniach od 27.2-1.03 br., w Zakopanem w Domu Rekolekcyjnym „Księżówka”. W spotkaniu wzięło udział 120 osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa powołaniowe w diecezjach i zakonach.

Wśród zebranych obecny był również ks. biskup Marek Solarczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań działającej przy Episkopacie Polski. Na spotkanie przybyli również marianie: ks. Prowincjał Paweł Naumowicz MIC (członek Rady) oraz duszpasterze powołań: ks. Grzegorz Reiss MIC i ks. Tomasz Sekulski MIC.

W czasie zjazdu dyskutowano na temat sytuacji egzystencjalnej młodych ludzi, szukających odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące swojego miejsca w Kościele. Bardzo cenne w tym kontekście okazały się świadectwa duszpasterzy, którzy już od dłuższego czasu pomagają rozeznawać powołanie.

Oprócz konferencji i spotkań w grupach nie mogło zabraknąć tego, co najważniejsze: modlitwy o nowe powołania oraz za tych, którzy wspierają i towarzyszą młodym ludziom we właściwym rozpoznaniu woli Bożej. W tej intencji odprawiano nabożeństwo Drogi Krzyżowej, sprawowano Liturgię Godzin i celebrowano Eucharystię.

W wolnym czasie, podczas spotkań nieformalnych (przy kawie, na spacerach) duszpasterze wymieniali się doświadczeniami wynikającymi z pracy z młodzieżą.

Należy zatem mieć nadzieję, że nieustannie zanoszona modlitwa do „Pana żniwa” o nowe powołania oraz zapał referentów powołaniowych, przyczyni się do tego, że młodzi ludzie będą wielkodusznie odpowiadać na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną”!

Ks. Grzegorz Reiss MIC

Za: www.marianie.pl.