Zamknij wpis Szczecin: „Zachodniopomorskie Magnolie” dla salezjanów

W Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 18 października 2018 r. miała miejsce uroczysta gala podsumowująca konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018”. Organizatorem tego prestiżowego przedsięwzięcia już po raz piąty był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Inicjatywa ta miała na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wielką radością informujemy, że Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. św. Józefa, w konkursie „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018” otrzymał tytuł laureata w kategorii: INWESTYCJA W EDUKACJĘ.

Jest to szczególne wyróżnienie dla naszych szkół, ponieważ w tej kategorii oceniane były:

  • kreatywność pomysłu,
  • wysoka efektywność wsparcia przejawiająca się m.in.  podniesieniem jakości procesu kształcenia i rozszerzeniem oferty edukacyjnej,
  • wysokość nakładów poniesionych na doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych,
  • wykorzystanie w placówce nowatorskich sposobów nauczania.

Istotą tego wybitnego osiągnięcia jest zrozumienie wymagań współczesnego rynku pracy i jego powiązań z edukacją, rozbudzenie pasji młodzieży i promowanie wartości kształcenia zawodowego.

Beata Fabisiak

Treść uzasadnienia przyznanej nagrody:

KATEGORIA: INWESTYCJA W EDUKACJĘ
LAUREAT: TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE DOM ZAKONNY P.W. ŚW. JÓZEFA

Obecnie pracodawcy wymagają większego spektrum umiejętności zawodowych, komunikatywności, ciągłego dokształcania, a niejednokrotnie doświadczenia, czy stażu zawodowego. Wie o tym dobrze Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny P.W. Św. Józefa. Podstawowym celem szkoły jest m.in. jak najlepsze przygotowanie uczniów do  pracy w zawodzie stolarza. Dużą rolę w tym zakresie spełniają szkolne warsztaty, gdzie uczniowie wcielają w praktykę nabytą wiedzę. Celem szkoły jest też unowocześnienie programu nauczania. Wsparcie jakie oferuje Towarzystwo w ramach realizowanego projektu w sposób spójny i kompleksowy wspiera podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w zawodzie stolarz. Podnosi też atrakcyjność kierunku oraz pozwala przywrócić trochę zapomniany zawód na rynek pracy, na którym usługi rzemieślnicze znów stają się bardzo ważne.

Źródło: wzp.pl

Za: pila.salezjanie.pl