ZAPOWIEDŹ: 200-lecie urodzin św. Jana Bosko – Salezjanie wobec współczesnych wyzwań

W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbędzie się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Aula Schumana, ul. Wóycickiego 1/3) konferencja naukowa z okazji 200-lecia urodzin św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanie) oraz Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanki). Wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania chrześcijańskiego serdecznie zapraszamy. Program konferencji poniżej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW – Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty,

Wydział Teologiczny UKSW – Instytut Teologii Praktycznej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

200-lecie urodzin św. Jana Bosko:

Salezjanie wobec współczesnych wyzwań

21 kwietnia 2015 r.

Aula Schumana

Kampus przy ul. Wóycickiego, Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI

9.00                   Otwarcie konferencji:
JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Dziekan WNP UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, prof. UKSW

Część I

Prowadzenie:    ks. dr hab. Stanisław Chrobak SDB, prof. UKSW

09.30 – 10.10    Radca dla Regionu Europy Środkowej i Północnej ks. dr Tadeusz Rozmus SDB (Rzym, Dom Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego), Salezjanie w odpowiedzi na potrzeby wychowania w dzisiejszej i jutrzejszej Europie

10.10 – 11.00    Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Miejsce systemu prewencyjnego Jana Bosko we współczesnej systematyce myśli pedagogicznej

11.00 – 11.20    Przerwa na kawę

11.20 – 11.50    Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB,
Salezjanie w poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne wyzwania w Polsce

11.50 – 12.30    S. dr Teresa Zegzuła CMW, Salezjanki wobec wyzwań odnoszących się do młodych kobiet współczesnego świata

12.30 – 13.00     Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa SDB, Dr Peter Mlynarcik SDB – Słowacja, System prewencyjny w pracy edukacyjno-wychowawczej na Słowacji: dziś i jutro

13.00 – 14.00    Przerwa na obiad

Część II – PANEL

Prowadzenie:    ks. dr hab. Zbigniew Łepko SDB, prof. UKSW

14.00 – 14.20    Działalność wychowawcza Sióstr Salezjaneks. mgr Iwona Szymanik CMW

14.20 – 14.40    Szkoły salezjańskieks. mgr Piotr Lorek SDB

14.40 – 15.00    Ośrodki szkolno-wychowawczeks. mgr Tomasz Kościelny SDB

15.00 – 15.20    Media ks. mgr Wojciech Kułak SDB

15.20 – 15.40    Duszpasterstwo młodzieży – ks. mgr Przemysław Kawecki SDB

15.40 – 16.00    Ruchy ewangelizacyjne – ks. mgr Michał Mejer SDB

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

16.45                 Zakończenie konferencji:
Ks. dr Andrzej Wujek SDB – Inspektor Warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki


 

Organizatorzy Konferencji:

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
(ks. dr hab. Stanisław Chrobak SDB, prof. UKSW Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty), Wydział Teologiczny UKSW – Instytut Teologii Praktycznej (ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDBDyrektor Instytutu Teologii Praktycznej).

Patronat Naukowy:

Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej działający pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Patronat Honorowy:

Konferencja Salezjańskich Inspektorii Polskich