ZAPOWIEDŹ – Franciszkanie/Harmęże: Maksymilian i Pilecki bohaterami sesji

Św. Maksymilianowi i rtm. Witoldowi Pileckiemu będzie poświęcona tegoroczna sesja kolbiańska. 28 maja do Oświęcimia na spotkanie z uczestnikami przyjedzie syn Rotmistrza – Andrzej i twórcy filmu „Pilecki”.

Jak informują nas organizatorzy – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Centrum św. Maksymiliana i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego – tematem sesji będzie „Rodzina źródłem miłości i odwagi ponad śmierć”.

O środowisku rodzinnym o. Maksymiliana M. Kolbego opowie dr Monika Waluś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a o wpływie środowiska rodzinnego na postawę życiową rtm. Witolda Pileckiego – dr Adam Cyra z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Twórcy filmu „Pilecki” – Bogdan Wasztyl, Mirosław Krzyszkowski, Marcin Kwaśny i Zbigniew Klima – wystąpią w panelu „Opowieść o Pileckim, która łączy pokolenia”, a syn polskiego bohatera narodowego – Andrzej Pilecki – podsumuje spotkanie popularyzatorsko-naukowe.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.30 modlitwą przy Ścianie Straceń i złożeniem kwiatów w Celi Śmierci św. Maksymiliana na terenie byłego obozu Auschwitz I, a zakończy mszą św. o godz. 13.30 w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu. Prelekcje zaproszonych gości zostaną wygłoszone w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (budynek Collegium sub Horologio).

Poniżej podajemy szczegółowy program 43. Sesji kolbiańskiej, organizowanej w 74. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz. Organizatorzy zapewniają dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i powrót do centrum miasta. Autobus odjeżdża z pl. Kościuszki o godz. 9.00.

Spotkaniu patronują: Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Prezydent Miasta Oświęcim, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz Związek Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

jms


28 maja 2015 r.

godz. 9.30 (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)

Modlitwa przy Ścianie Straceń i złożenie kwiatów w Celi Śmierci św. Maksymiliana godz. 10.30 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Aula im. Kazimierza Piechowskiego – budynek Collegium sub Horologio)

Rozpoczęcie:

– Henryka Szupiluk – przewodnicząca Rady Oddziału KSCCh w Oświęcimiu

– prof. dr hab. Witold Stankowski – Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

godz. 10.45 – Środowisko rodzinne o. Maksymiliana M. Kolbego – dr Monika Waluś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

godz. 11.25 – Wpływ środowiska rodzinnego na postawę życiową rtm. Witolda Pileckiego – dr Adam Cyra, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

godz. 12.05 – Opowieść o Pileckim, która łączy pokolenia – Bogdan Wasztyl, Mirosław Krzyszkowski, Marcin Kwaśny, Zbigniew Klima (panel twórców filmu „Pilecki”)

godz. 13.00 – Podsumowanie – Andrzej Pilecki

godz. 13.30 (Kaplica Sióstr Karmelitanek Bosych). Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Niedźwiedzkiego

Za: www.franciszkanie.pl