Zapowiedź – Licheń: Sesja terapeutyczna dla osób doświadczonych aborcją

Już za dwa tygodnie od 20 do 22 września w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędą się rekolekcje skierowane do osób z doświadczeniem aborcji. 

Dziś, już coraz śmielej mówi się o syndromie postaborcyjnym. Nikt nie kwestionuje też, że kobiety, które dokonały aborcji doświadczają wielu lat życia w smutku, z ogromnym poczuciem straty i winy. Latami myślą o dziecku, które nie przyszło na świat i cierpią na depresję. Takie traumatyczne doświadczenie przynosi w konsekwencji niższą samoocenę, niezdolność przebaczenia sobie, skłonności samobójcze, samookaleczanie się, skłonności do uzależnień i zaburzenia snu. Tak doświadczone przeżywają dramat nieumiejętności komunikowania się z bliskimi, szczególnie ze współmałżonkiem i dziećmi.

Świadomość bólu, jaki przeżywają kobiety, które dokonały aborcji, ale również cierpienie mężczyzn, którzy nie ochronili matek swoich dzieci czy nakłonili je do dokonania aborcji były powodami, dla których psychologowie i Księża Marianie zbudowali programu rekolekcji „Aborcja: kobieta, mężczyzna, dziecko”.

W tym roku odbędą się one jeszcze w dniach 20-22 września. Na miejsce rekolekcji wybrano klasztor klauzurowych sióstr anuncjatek w Lesie Grąblińskim, tym samym, w którym w 1850 roku Matka Boża objawiała się Mikołajowi Sikatce.

Ks. Eugeniusz Zarzeczny, marianin prowadzący rekolekcje mówił: – Bez taniego pocieszania, bez moralistycznych pogadanek będziemy próbowali zmierzyć się z bólem, prawdą, by otworzyć się na przyjęcie Miłosierdzia, przebaczenia. Czy się uda? Mam nadzieję… Świadectwa uczestników rekolekcji, które dotychczas przeprowadziliśmy zdają się potwierdzać, że nadzieja wróciła w ich życie.

Agata Rusak, psycholog, która prowadzi rekolekcje powiedziała: – Strata dziecka w wyniku aborcji nie jest jedyną stratą, jaką się wówczas ponosi. Człowiek traci wówczas jakby swoją godność, swoją kobiecość, swoją męskość. Często przestaje szanować siebie i innych. Traci też witalność i wiele twórczych sił.  Każda z tych strat domaga się współczucia. W tym klimacie zapraszamy uczestników sesji, by przyjrzeli się swojemu życiu w prawdzie o sobie i swoich bliskich, by tak otworzyli rany nieprzebaczone, aby Bóg mógł wlać w ich serca uwolnienie i pokój. W czasie sesji nie szukamy winy ani winnych, nie oskarżamy, nie moralizujemy, nie zachęcamy do nagłych zmian. Tworzymy miejsce i czas do dobrego spotkania z sobą i miłującym Bogiem.

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy zarówno kobiety i jak i mężczyzn, którzy mają za sobą doświadczenie aborcji. Równie ważnymi uczestnikami rekolekcji będą ocaleńcy czyli te osoby, które wiedzą, że w przypadku ich życia myślano o dokonaniu aborcji ale do niej nie doszło.

Jedna z uczestniczek rekolekcji powiedziała: – Ten czas pomógł mi uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha i nigdy mnie nie odrzuca. Inna podkreślała, że rekolekcje pomogły jej uporządkować nieco własne życie. Mówiła: – Zobaczyłam, że są ludzie, którzy mi współczują i pragną pomóc. To otworzyło mi drogę do tego, bym mogła sobie wybaczyć.

Uczestnicy rekolekcji mogą przystąpić do spowiedzi, mają możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem i z księdzem, ale przede wszystkim mają niezwykle ważną okazję do spotkania innych osób z takimi samymi doświadczeniami. W atmosferze zrozumienia, współczucia i prawdy mogą podzielić się swoim bólem. A jednocześnie wysłuchać innych i w ich świadectwach odnaleźć wskazówki dla siebie.

Program rekolekcji został podzielony na dwie części: wykładową i warsztatową. Każdego dnia uczestnicy są zaproszeni do udziału w konferencjach psychologicznych i duchowych, a także rozmowach indywidualnych i modlitwie (w programie rekolekcji znajduje się codzienna Msza św. i inne nabożeństwa). Poprzez proponowane ćwiczenia każdy może wyraźnie ujrzeć i w bezpiecznej atmosferze przeżyć najboleśniejsze problemy.

Licheńskie rekolekcje są prowadzone od 2006 roku i były pierwszymi tego typu w Polsce. W pierwszej sesji wzięło udział 9 osób. Uczestnicy rekolekcji uzyskują zarówno pomoc duchową jak i psychologiczną. Można więc nazwać je małą sesją terapeutyczną.

Zapisać można się osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 63 270 81 42 lub 63 270 81 63,  a także drogą elektroniczną, pisząc na adres: [email protected].

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium