ZAPOWIEDŹ: NA UKSW KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Roku Życia Konsekrowanego

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje 29 kwietnia 2015 r. konferencję naukową z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Temat konferencji został sformułowany następująco: „Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem” 

Miejscem konferencji będzia Aula Jana Pawła II (ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa)

PROGRAM

10.00 Powitanie Uczestników – ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB, Dziekan Wydziału

Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW

SESJA I

Przewodniczący – o. prof. dr hab. Bronisław Zubert OFM, WSFiP

10.30  Prawo kanoniczne w życiu osób konsekrowanych – ks. dr hab. Tomasz Gałkowski CP, prof. UKSW

11.00  Znaczenie prawa własnego instytutów życia konsekrowanego dla rozwoju duchowego ich członków – s. dr hab. Bożena Szewczul WNO, prof. UKSW 

11.30  In spiritu servitii: sposób sprawo-wania władzy przez przełożonych insty-tutów życia konsekrowanego a powołanie ad perfectam caritatem o. dr Piotr Skonie-czny OP, ANGELICUM

12.00 Realizacja ewangelicznej rady ubóstwa w instytutach życia konsekrowanego według prawa kościelnego – ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL

12.30 Dyskusja

13.00 Przerwa na kawę

SESJA II

Przewodniczący

– ks. dr hab. Józef Wroceński SCJ, prof. UKSW

13.30  Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego – ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM, UPJPII

14.00  Prawne formy obecności zakonnika poza wspólnotą ks. dr Andrzej Sosno-wski CR, UPJPII

14.30  Aktualna problematyka sekulary- zacji i wydalenia z instytutu ks. dr Marek Stokłosa SCJ, UKSW

15.00 Dyskusja

15.30 Podsumowanie obrad

– ks. dr hab. Józef Wroceński SCJ, prof. UKSW

Na konferencję zapraszają organizatorzy: dr hab. Bożena Szewczul WNO, prof. UKSW; ks. dr hab. Józef Wroceński SCJ, prof. UKSW.