ZAPROSZENIE: Sympozjum „Ojcostwo Boga” u Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie

Pod hasłem „Ojcostwo Boga” 9 października odbędzie się VIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne. To wydarzenie naukowe będzie połączone z inauguracją roku akademickiego 2014/2015 w WSD Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie.

PROGRAM:

9.30 – Msza św. koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej

Przewodniczy i słowo Boże głosi: rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

10.45 – Otwarcie i prowadzenie sympozjum: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS

Słowo Rektora UPJPII: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Słowo powitania: ks. rektor mgr lic. Jacek Pawłowski MS

Pierwsza sesja

11.00 Ojcostwo Boga w Biblii ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa)

11.20 Wybrane aspekty Bożego Ojcostwa w Ewangelii Mateuszowej – ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków)

11.40 Maria e il Padre nella pietà popolare (Maryja i Bóg Ojciec w pobożności ludowej) ks. mgr lic. Gian Matteo Roggio MS (Marianum, Rzym)

12.00Przerwa na kawę lub herbatę

Druga sesja

12.30 Ojcostwo Boga jako źródło ojcostwa duchowego ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII, Kraków)

12.50 Podstawowe wymagania moralne wynikające z powołania ojca rodziny ks. dr Jan Kalniuk MS (UPJPII, Kraków)

13.10 „Narodziny” ojca – od biologii do psychologii. Ojcostwo problematyczne ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS (Kraków)

13.30 – Dyskusja i zakończenie sympozjum

14.00 – Obiad

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:

ks. Leszek Kwiatkowski MS
WSD Księży Misjonarzy Saletynów
Kraków, ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków
tel.: 12 266 32 342

(gz)