Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia już od 150 lat działa w Krakowie

Pod hasłem „Od miłosierdzia do Miłosierdzia” odbywają się dzisiaj obchody 150-lecia działalności w Krakowie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Najbardziej znaną siostrą tego zgromadzenia jest św. Faustyna Kowalska.

Siostry pracują w Krakowie od maja 1868 r. Współcześnie dbają o rozwój kultu Bożego Miłosierdzia, formację apostołów Bożego Miłosierdzia, prowadzą wydawnictwo „Misericordia” i dzieła medialne, wśród nich „Koronkę za konających” i transmisję on-line z łagiewnickiego Sanktuarium. Od ponad 30 lat redagują kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”. Opiekują się pielgrzymami i prowadzą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.

W sobotę w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się sesja naukowa organizowana przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

„Przeżywamy jubileusz jako dziękczynienie, ponieważ Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy w naszym zgromadzeniu i przez nasze zgromadzenie w Kościele i w świecie. Wystarczy wspomnieć św. Faustynę – orędowniczkę przesłania o Bożym Miłosierdziu, które dzisiaj jest znane na całym świecie. Dzięki niej ludzie odkrywają Boga nie tylko sprawiedliwego, ale miłosiernego” – powiedziała PAP s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Podkreśliła, że historię zgromadzenia najlepiej oddaje hasło obchodów: „Od miłosierdzia do Miłosierdzia”. „Od jednego dzieła, którym u schyłku XIX wieku była pomoc kobietom nazywanym wówczas +upadłymi+, do miłosierdzia przez duże +M+ czyli do niesienia światu tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Taką drogę przeszło nasze zgromadzenie w ciągu 150 lat i ta droga najbardziej jest widoczna w krakowskim klasztorze. Tu jak na dłoni widać, jak zmieniło się nasze życie” – podkreśliła s. Siepak.

Krakowski klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest największym w Polsce. Żyje w nim blisko 100 sióstr. Wiele z nich w różnych posługach pomaga pielgrzymom, odwiedzającymi łagiewnickie sanktuarium. Co roku jest ich od 1,5 do 2 mln.

Od początku działalności zakonu w Krakowie siostry pomagają dziewczętom potrzebującym moralnego wsparcia. W Łagiewnikach działa Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Faustyny, w którym przebywa ok. 80 wychowanek, które uczęszczają do jednej z czterech szkół: gimnazjum, liceum lub szkoły branżowej o profilu gastronomicznym i fryzjerskim.

Siostry prowadzą także Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego celem jest formacja tych, którzy na różne sposoby przez słowo, czyn i modlitwę przekazują w świat przesłanie o Bożym Miłosierdziu. Do stowarzyszenia należą osoby konsekrowane, kapłani i świeccy z 88 krajów.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia działa w Krakowie od 8 maja 1868 r., gdy w wynajętej plebani przy kościele na ul. Smoleńsk otwarty został drugi po warszawskim Dom Miłosierdzia dla kobiet upadłych. W 1871 roku siostry wraz z wychowankami przeprowadziły się do budynku u zbiegu ulic Straszewskiego i Zwierzynieckiej, a 20 lat później – w 1891 r. – do nowego obiektu w Łagiewnikach pod Krakowem ufundowanego przez księcia Aleksandra Lubomirskiego.

W czasie pierwszej wojny światowej na posesji Zgromadzenia urządzono szpital dla żołnierzy chorych na tyfus, cholerę, dyzenterię i gruźlicę. Było w nim 800-1000 łóżek w zakładzie i w pobudowanych barakach. Szpital funkcjonował jeszcze w roku 1920, przyjmując rannych z wojny polsko-bolszewickiej.

W okresie międzywojennym w krakowskim klasztorze ponad pięć lat spędziła siostra Faustyna Kowalska. Tu odbyła część postulatu, nowicjat, posługując w kuchni, a w ostatnich latach życia pracowała w ogrodzie i na furcie.

S. Faustyna miała w Krakowie ponad 280 mistycznych doświadczeń i tu powstała większa część jej dzienniczka. Zapisała w nim orędzie o Bożym Miłosierdziu, z którym Jezus posłał ją do całego świata. Zmarła 5 października 1938 roku. Jej szczątki spoczywają w kaplicy klasztornej, która została podniesiona do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Znajduje się w niej także słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Adolfa Hyłę. Malarz przekazał go klasztorowi jako wotum dziękczynne za ocalenie rodziny w czasie II wojenny światowej.

Podczas okupacji do Łagiewnik przychodził młody Karol Wojtyła. „Przychodziłem tutaj w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvay’u. Przychodząc na różne zmiany, przychodząc w drewnianych butach – takie się wtedy nosiło – jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach!” – wspominał podczas pielgrzymki w 2002 r.

W 1962 r. PRL-owskie władze odebrały Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej zakład wychowawczy i większą część posesji, pozostawiając tylko jedno skrzydło zabudowań klasztornych, kaplicę, część ogrodu i cmentarz. Siostry w 1969 r. roku otworzyły świetlicę dla młodzieży trudnej pod nazwą „Źródło”, która działała do 1991 roku. Władze państwowe zwróciły zgromadzeniu zakład wychowawczy w 1989 r. Równocześnie po odwołaniu notyfikacji, zabraniającej szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez s. Faustynę (1978) i publikacji jej „Dzienniczka” (1981) zaczął się znów dynamicznie rozwijać ruch pielgrzymkowy.

Siostra Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993, a kanonizowana 30 kwietnia 2000 r.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia należy dziś – jak napisał prof. Antoni Jackowski z UJ – do 30 największych ośrodków pielgrzymkowych wszystkich religii na świecie oraz do ścisłej czołówki sanktuariów pod względem ilości krajów, z których przybywają pielgrzymi. Każdego roku nawiedzają je pątnicy z 90-100 krajów, ze wszystkich kontynentów.

PAP/pch

Za: www.deon.pl