Zmartwychwstańcy: Konsekracja kościoła parafialnego w Sosnowcu

W niedzielę, 26 października 2014 roku, podczas uroczystej mszy św. o godz. 12:00, bp Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki, dokonał konsekracji ołtarza i kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-Kazimierzu. Parafia ta, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 25-lecia istnienia, była pierwotnie zarządzana przez kapłanów diecezjalnych, którzy rozpoczęli budowę kościoła. W 1996 roku ś.p. bp Adam Śmigielski SDB powierzył tę Parafię Zgromadzeniu Zmartwychwstańców; a urząd proboszcza (i funkcję budowniczego kościoła) pełnili o. Kazimierz Sawościanik CR oraz o. Dariusz Kujawa CR, który pełnił funkcję gospodarza uroczystości konsekracyjnej. Dziękując Panu Bogu za tę nową świątynię, gratulując naszym Współbraciom pracującym dziś w Sosnowcu: o. Dariuszowi, o. Edwardowi i o. Tomaszowi, prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego kościoła i którzy będą w tym kościele oddawać Panu Bogu cześć i chwałę.

Więcej (zdjęcia) na: www.zmartwychwstancy.pl