Kraków: I Europejski Kongres Pro-Life

W Krakowie zakończył się I Europejski Kongres Pro-Life. Uczestniczyli w nim delegaci 20 krajów. Byli to reprezentanci ruchów pro-life i liderzy Komitetów Narodowych zaangażowanych w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”.

Podczas spotkania, trwało ono od czwartku, 14 listopada, podjęto decyzję o powstaniu Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Celem Federacji będzie promocja i ochrona godności człowieka oraz życia nienarodzonych, zaś namiastką struktury będzie dotychczasowy Komitet Wykonawczy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”.

Celem krakowskiego Kongresu było też podsumowanie dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń i zaplanowanie kolejnych kroków. Chodzi m.in. o przygotowanie się do zaplanowanego na wiosnę wysłuchania publicznego w sprawie zaprzestania finansowania z unijnych pieniędzy projektów związanych z niszczeniem ludzkich embrionów oraz wykonywaniem aborcji.

R. Łączny, KAI

Za: Radio Watykańskie.