Łękawica. Nadanie imienia bł. Michała Tomaszka SP

Łękawica. Nadanie imienia bł. Michała Tomaszka SPOd 9 stycznia 2016 r. Szkoła Podstawowa w Łękawicy k. Żywca nosi imię swojego absolwenta – bł. o. Michała Tomaszka, misjonarza-męczennika. Aktu nadania imienia dokonano na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

„Niechaj wybrany na patrona męczennik za wiarę, franciszkanin, syn Ziemi Łękawskiej będzie dla Szkoły, grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej drogowskazem, a pozostawione przesłanie wiary, miłości i wierności wytyczny główne kierunki w pracy wychowawczej Szkoły” – mówił wójt Tadeusz Tomiczek.

Akt nadania podpisali obecni na uroczystości, m.in.: ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel, prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz, dyrektor Zespołu Szkół w Łękawicy Barbara Wnętrzak oraz rodzeństwo Błogosławionego – Urszula, Maria i Marek.

Wcześniej uzasadnienie dokonanego wyboru patrona uroczyście odczytała wicedyrektor szkoły Barbara Gardaś. „Dla współczesnego pokolenia żyjącego w świecie pseudowartości Ojciec Michał jest przykładem poświęcenia w imię wyższych celów. Dał się poznać jako cichy skromny, ale bardzo pracowity i wytrwały człowiek. Podejmował się ambitnych wyzwań i konsekwentnie je realizował, wierząc w opiekę i miłość Boga. Jego osoba będzie dobrym przykładem dla młodego człowieka, jak swoją postawą i pracą, skromnością i życzliwością wobec innych zyskać szacunek i uznanie” – to tylko fragment z odczytanego uzasadnienia.

Przed uroczystością w szkole w kościele parafialnym w Łękawicy sprawowana była msza św. dziękczynna. Podczas niej został poświęcony sztandar szkoły, na który później dzieci publicznie złożyły ślubowanie, że będą jak ich patron kierować się w swoim życiu miłością, odwagą i wytrwałością w swoich działaniach.

W okolicznościowym kazaniu bp R. Pindel dziękował za życie i śmierć męczeńską ich rodaka.

„Chcemy dziękować Bogu, że narodził się wśród nas, że odkrył tu swoje powołanie, że zdecydował się opuścić tę parafię i zamieszkać we wspólnocie zakonnej, że zaczął przygotowywać się do święceń kapłańskich, ale także do życia misjonarza” – przypomniał duchowny.

„Dziękujemy, że był gotowy oddać swe życie za wiarę, że przyjął od Boga dar męczeństwa. Złączył się w ten sposób z Jezusem ukrzyżowanym, Szczepanem ukamienowanym, ukrzyżowanym Piotrem, ściętym Pawłem, złączył się z tysiącami zakonników franciszkańskich, którzy ginęli w Ziem Świętej, na misjach, z powodu nienawiści do wiary, fanatyzmu ze strony ideologii marksistowskiej czy też zbrodniarzy hitlerowskich” – dodał hierarcha.

Na początku mszy św. ordynariusz krakowskiej prowincji franciszkanów przekazał parafii relikwie I stopnia męczennika, a wcześniej szkole – pamiątki po ich absolwencie, które trafiły do miejsca pamięci, uroczyście otwartego po Eucharystii. Zdobi je ponadto wizerunek błogosławionego ucznia i tablica pamiątkowa.

Dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz ich absolwenci dla zaproszonych gości i rodziców przygotowali bogaty program artystyczny na temat swojego nowego patrona. A zespół muzyczny z Peru „Kargaligera” wykonał skomponowany przez siebie hymn na beatyfikację męczenników.

Za to historyczne wydarzenie w imieniu rodziny męczennika podziękowała najstarsza siostra Błogosławionego – Urszula Raczek, która przy okazji przekazała szkole obraz bł. Michała, przywieziony z Peru.

Bł. Michał Tomaszek ukończył Szkołę Podstawową w Łękawicy w czerwcu 1975 roku, a 9 stycznia 2016 roku, po ponad 40 latach nieobecności, powrócił w jej mury.

jms

Za: www.franciszkanie.pl.