Licheń: 23. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

LicheńDwadzieścia tysięcy osób, które nie przestraszyły się burz i ulewnego deszczu, uczestniczyło 25 lipca br., w 23. Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych, które miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Hasłem przewodnim tegorocznych licheńskich spotkań trzeźwościowych było „Pomaganie pomaga”.  Centralnym momentem dnia była Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej o godz. 19.00.

Wcześniej jednak osoby, które przybyły do licheńskiego Sanktuarium, mogły skorzystać z wielu punktów programu przygotowanego przez organizatorów. O godz. 13.00 przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wystartowała Scena Młodzieżowa, gdzie osoby młode tak ciałem, jak i duchem, mogły zaprezentować swoje talenty  artystyczne (wokalne, instrumentalne itd.). W tym samym czasie przy ołtarzu na placu koronacyjnym trwał koncert ewangelizacyjny w wykonaniu osób uzależnionych.

Pomimo burzowej pogody i deszczu raz po raz siąpiącego z nieba, atmosfera spotkań trzeźwościowych ani na moment nie uległa pogorszeniu. Zdaniem uczestników było to „błogosławieństwo i dobry znak od Pana Boga”.

O godz. 14.30 w licheńskiej bazylice modlono się za wszystkich zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy „odeszli na wieczny mityng”. Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Kwiatkowski, marianin pracujący w Londynie na Ealingu, który od wielu lat związany jest ze środowiskami trzeźwościowymi.

Z kolei o godz. 17.00 rozpoczęły się mityngi tematyczne dla: Anonimowych Alkoholików (AA), Krewnych i Przyjaciół Alkoholików (Al-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Anonimowych Narkomanów (AN), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Palaczy (AP), Anonimowych Żarłoków (AŻ), Dzieci Alkoholików (Alteen), Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości (SLAA), Anonimowych Depresantów (AD), Anonimowych Seksoholików oraz krewnych i przyjaciół (SA i S-Anon) oraz warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.

Kulminacyjnym punktem dnia była Msza św. celebrowana o godz. 19.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy kurii diecezjalnej we Włocławku. Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, główny organizator spotkania. W słowie zwrócił uwagę na zmianę, jaka następuje w sercu osoby uzależnionej, gdy swoje życie opiera na wierze i ofiarowaniu się Bogu: „Trzeźwienie – zdaniem kaznodziei – to zmiana siebie, swojego myślenia, swoich czynów. To są trzeźwe myśli, które pozwalają normalnie funkcjonować i stawać się lepszymi. Jezus nie był egoistą, ale przede wszystkim myślał o innych ludziach. Był dla nas przykładem, jak mamy żyć” – mówił kaznodzieja. Zawracając się do osób uzależnionych dziękował za przybycie, gdyż dzięki takiej liczbie wielu mogło poczuć, że nie są sami ze swoim nałogiem, że można z nim walczyć i wygrać.

We Mszy św. uczestniczyło około 10 tysięcy wiernych. Dla tych, dla których nie wystarczyło miejsca wewnątrz licheńskiej świątyni, został przygotowany telebim, dzięki któremu mogli uczestniczyć w Eucharystii na zewnątrz kościoła.

W trakcie 23. Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowe pracowało 50 psychologów i specjalistów z zakresu uzależnień oraz 150 wolontariuszy. Z kolei w konfesjonałach na wiernych czekało niemalże 50 księży, którzy  służyli sakramentem pokuty i pojednania.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium

Za: www.marianie.pl.