Lublin: franciszkańskie wątki filozoficzne

W modelu refleksji naukowej, jaki pozostawił śp. abp prof. Józef Życiński nie brak wątków franciszkańskich. Uwzględnił je w swym wykładzie dr Stanisław Jaromi OFMConv prezentując na Tygodniu Filozoficznym kontrowersje związane z katolicką relacją do ewolucjonizmu.

Abp Życiński w owym projekcie badawczym w jednej perspektywie łączył metaforykę poezji i chrześcijańską afirmacja przyrody, otwarcie na idee nauki i poszukiwanie nowej metafizyki, wpisywał się sposób w prąd intelektualny mocno rozwijany w swoim czasie przez najwybitniejszych franciszkańskich filozofów i teologów a dziś kontynuowany przez franciszkańskich myślicieli zwłaszcza w świecie anglosaskim.

55. Tydzień Filozoficzny odbył się na KUL w dniach 11-14 marca 2013 roku pod hasłem Nauka i wiara – nowe ujęcie dawnego problemu, i jak zwykle zgromadził wybitnych filozofów z całej Polski stając się okazją do ciekawych dyskusji i prezentacji różnych stanowisk. Chciał też wpisać się w obchodzony w Kościele powszechnym Rok Wiary, stąd inauguracji przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp. Celestino Migliore, który wygłosił następnie wykład Kościół wobec problemu nauka – wiara.

W tej najważniejszej na KUL i jednej z ważniejszych w Polsce imprezie filozoficznej mówiono o relacji rozum – wiara w filozofii, sporze kreacjonizm – ewolucjonizm, dialogu nauki z transcendencją, scjentystycznej eschatologii, neuroteologii, czasie kwantowym, naturalizmie chrześcijańskim a nawet o herezji Inteligentnego Projektu. Występowali uznani naukowcy z ośrodków akademickich Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Lublina, uczniowie śp. prof. Józefa Życińskiego oraz doktoranci wydziału filozofii KUL.

W programie tygodnia znalazła się też prezentacja tomu Roczników Filozoficznych dedykowanego śp. Arcybiskupowi Profesorowi Józefowi Życińskiemu. Warto zaznaczyć, że i tam znajduje się tekst franciszkanina, ucznia Życińskiego dr S. Jaromi pt. Kościół a ewolucja – zasady dialogu.

Szczególnym wymiarem środowiska jest pamięć o wybitnych nauczycielach: spotkanie poprzedziła modlitwa przy grobach profesorów Wydziału Filozofii na cmentarzu a zakończyła Msza Święta w kościele akademickim w intencji abp. Józefa Życińskiego, sprawowana pod przewodnictwem rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego.

Z treścią Roczników Filozoficznych w wersji on-line można zapoznać się na ich stronie:

Strona wydań w wersji on line.

Za: www.franciszkanie.pl.