Mądrość Franciszkowych pism

Mądrość Franciszkowych pismNajnowsza publikacja Instytutu Studiów Franciszkańskich już w sprzedaży! Książka Mądrość Franciszkowych pism jest piętnastym tomem w serii Biblioteki Instytutu Studiów Franciszkańskich, a treści w niej zawarte zostały przedstawione wcześniej podczas kilku Sesji franciszkańskich organizowanych corocznie przez ISF 29 listopada (w święto Wszystkich Świętych Franciszkańskich).

Artykuły składające się na publikację odnoszą się do trzech typów tekstów: reguły, napomnień i testamentu. Autorzy poszczególnych tekstów starali się wydobyć z lektury pism to, co może dziś prowokować, ożywiać refleksję i wpływać na osobiste doświadczenie wiary i kształt życia czytelników. Mądrość Franciszkowych pism ma charakter uniwersalny i wydobyta inteligentnie na światło dzienne sprawdza się w życiu niezależnie od jego uwarunkowań, miejsca i czasu.

Spis artykułów zawartych w publikacji:

– Teresa Paszkowska – Aktualność Reguły świętego Franciszka wobec wskazań adhortacji Vita consecrata i ostatnich dokumentów Kościoła

– Franciszek Ezdrasz Biesok OFM – Bracia Mniejsi tanquam peregrini et advenae (2 Reg 6,2) w kontekście obowiązujących norm prawa kanonicznego

– Marek Sykuła OFMConv – Napomnienia świętego Franciszka – charakterystyka literacka i przesłanie duchowe

– Kazimierz Synowczyk OFMCap – Napomnienia świętego Franciszka z Asyżu a correctio fraterna
Roland Prejs OFMCap – Testament wśród pism świętego Franciszka

– Andrzej Zając OFMConv – Historia  nawrócenia w autobiograficznym Testamencie Franciszka z Asyżu7

– Lucjusz Ryszard Wójtowicz OFM – „Pan dał mi braci” – doświadczenie braterstwa w Testamencie świętego Franciszka

– Marek Miszczyński OFMCap – Testament świętego Franciszka – signum distinctivum Reformy kapucyńskiej w pierwszym stuleciu jej istnienia

www.isf.edu.pl

Za: www.kapucyni.pl.