Madryt: spotkanie redemptorystów i współpracowników świeckich

www.redemptor.plW stolicy Hiszpanii odbyło się spotkanie międzyprowincjalne na temat wspólnej misji redemptorystów i świeckich organizowane po raz pierwszy przez Konferencję Redemptorystów Europy. 

W dniach 11-13 grudnia 2015 uczestniczyło w nim 33 redemptorystów i współpracowników świeckich, którzy reprezentowali 10 Jednostek Zgromadzenia z różnych krajów Europy.

Przedstawicielami Prowincji Warszawskiej byli o.Sylwester Cabała CSsR, przewodniczący sekretariatu laikatu i pan Jerzy Karpiński, członek Zespołu Misyjnego „Wschód”. Wszyscy zostali bardzo gościnnie przyjęci przez wspólnotę redemptorystów w Madrycie, która zadbała o pozytywną atmosferę współdzielenia i celebracji wiary w rodzinie redemptorystowskiej.

O. Martin Huk CSsR, przewodniczący Komisji zajmującej się współpracą redemptorystów i świeckich w Europie, rozpoczął spotkanie wystąpieniem na temat „Wspólna misja w Zgromadzeniu i Kościele dzisiaj”. Pan Rafael Junquera, świecki misjonarz Najświętszego Odkupiciela z Hiszpanii, mówił o świeckich redemptorystach jako nowych sposobach obecności w Kościele i pełnienia misji w społeczeństwie.

Przedstawiciele poszczególnych Jednostek przy pomocy prezentacji power-point przedstawili panoramę różnych posług, jakie są obecnie podejmowane przez redemptorystów w różnych krajach. Ukazali też mocną obecność i aktywne zaangażowanie ludzi świeckich w życie i misję redemptorystów w Europie. Zapoznanie się z ukazanymi przykładami wspólnych zaangażowań apostolskich stało się okazją do wzajemnego ubogacenia i uczenia się na podstawie doświadczeń współdzielonej misji.

Uczestnicy zebrania w końcowych wnioskach uznali komplementarność różnych powołań jako świeckich i zakonników w jednej rodzinie redemptorystowskiej. Stwierdzili też, że wielu mężczyzn i kobiet dobrej woli pragnie dziś współdzielić charyzmat redemptorystowski. Podkreślili znaczenie ludzi świeckich w dziedzinie ewangelizacji ze względu na ich obecność w społeczeństwie i bliższą znajomość potrzeb duszpasterskich. Uznali ponadto, że korzystanie z mediów społecznościowych i nowych sposobów ewangelizacji powinno być priorytetem.

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na wiele sposobów, poprzez które świeccy są i mogą być włączeni w struktury prowincjalne: sekretariaty ewangelizacji, formacji i finansów, środki komunikacji i media społecznościowe, kapituły prowincjalne, misje ludowe, duszpasterstwo młodzieży oraz struktury wzajemnej solidarności.

Zebrani w Madrycie przedstawiciele różnych krajów uznali, że różne Jednostki Zgromadzenia mają różne podejście do zaangażowania ludzi świeckich, zaś poszczególne osoby mają różne rodzaje powołania jako część rodziny redemptorystowskiej. Konieczne jest jednak wyjaśnienie terminów i definicji dotyczących różnych form zaangażowania ludzi świeckich w misję redemptorystowską takich jak np. przyjaciele redemptorystów, świeccy współpracownicy redemptorystów, świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela.

Każda Jednostka powinna kontynuować refleksję na temat struktur niezbędnych do dalszego promowania większego partnerstwa w misji. Uczestnicy podkreślili znaczenie organizowania spotkań na poziomie Konferencji jak też na szczeblu regionalnym. Zwrócili również uwagę na potrzebę wypracowania wspólnego programu formacji ludzi świeckich.

Dyskutowano ponadto o potrzebie zachęcenia do większej współpracy pomiędzy Jednostkami w takich wspólnych projektach jak: wspólnota międzyprowincjalna w Albanii, dom pielgrzyma w Astordze czy Międzynarodowa Redemptorystowska Szkoła Ewangelizacji (Redcamp). Sugerowano także, aby podczas przyszłych spotkań na temat wspólnej misji redemptorystów i ludzi świeckich podjąć następujące tematy: współpraca z ludźmi niewierzącymi i dialog międzyreligijny.

W ostatnim dniu uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która była transmitowana przez pierwszy program telewizji hiszpańskiej.

o. Sylwester Cabała CSsR

Za: www.redemptor.pl.