Media: Wielki Post 2014 z Franciszkanie.TV

„Twoje miłosierdzie” – to nowy cykl franciszkańskich rekolekcji internetowych, które ruszają od Środy Popielcowej (5 marca). Rozważania głosić będą franciszkanie pracujący na Litwie; zostały one nagrane w Wilnie, Miednikach oraz Kłajpedzie.

Większość z 48 filmów powstała w miejscach związanych ze św. s. Faustyną i bł. ks. Michałem Sopoćko – w dawnym klasztorze, w którym mieszkała s. Faustyna i gdzie Jezus objawił jej Koronkę do Miłosierdzia, w miejscu, gdzie namalowany został obraz Miłosierdzia, w Ostrej Bramie, w Sanktuarium Miłosierdzia, gdzie dziś znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego.

Zobaczyć będzie można także inne ważne miejsca w Wilnie i poznać ich historię.

Nie zabraknie oczywiście akcentów franciszkańskich; i to nie tylko dlatego, że Słowo głoszą franciszkanie.

Ale to właśnie synowie św. Franciszka jako pierwsi przynieśli światło Ewangelii na Litwę. Pierwszym kościołem wzniesionym w Wilnie był franciszkański kościół przy ul. Trockiej, w którym do dziś (choć z przerwami spowodowanymi wojnami i burzami dziejowymi) posługują.

Rozważania głoszą:o. Marek Dettlaff OFMConv, rektor kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ów najstarszy wileński kościół) i gwardian wileńskiego konwentu, który na Litwie pracuje od dwudziestu lat; o. Jarosław Rekwardt OFMConv, proboszcz parafii franciszkańskiej w Miednikach i przełożony tamtejszej wspólnoty.

Sekundują im dzielnie: o. Piotr Stroceń OFMConv, duszpasterz pracujący w nowej franciszkańskiej obecności w Kłajpedzie; br. Patefon OFMConv, niestrudzony „spiritus movens” franciszkańskich inicjatyw medialnych i internetowych.

Patronami medialnymi są: Prowincja św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych (z siedzibą w Gdańsku), Deon.pl, Religia.tv, Tygodnik Niedziela, portal Opoka oraz franciszkanie.pl.

W promocji inicjatywy uczestniczą również: oficjalny portal Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych www.ofmconv.net, Lednica2000, Skrzynka Modlitwy, 3zdania, Wyrwani z Niewoli, Dom św. Maksymiliana w Gdańsku, Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe oraz Franciszkańskie Centrum Kultury w Gdyni.

Cykl zrealizowany i wyprodukowany przez FranciszkanieTV powstał przy współpracy z wileńską Wilnoteką. Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do pana Jana Wierbiela.

Za: www.franciszkanie.pl.