Nauka: o. Bazyliński profesorem zwyczajnym

O. Stanisław Bazyliński z krakowskiej prowincji franciszkanów został mianowany profesorem zwyczajnym Papieskiego Fakultetu Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie.

Dekret nominacyjny podpisał 27 listopada kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)).

Stanisław Bazyliński, urodził się w 1962 r. w Jaworze. Odbył studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym w Krakowie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie. Doktoryzował się w Papieskim Instytucie Biblijnym Biblicum w Rzymie w 1998 roku. Od 1999 roku jest wykładowcą Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury oraz metodologii na Papieskim Instytucie Biblijnym od 2001. Jest członkiem redakcji franciszkańskiego czasopisma naukowego „Miscellanea Francescana”.

Opublikował następujące pozycje książkowe: „I salmi 20-21 nel contesto delle preghiere regali” (Roma 1999), „Guida alla ricerca biblica” (Roma 2004, 2005, 2009), „A Guide to Biblical Research” (2006, 2009), „Guida para la investigatión biblica” (Estella 2006), „Wprowadzenie do studium Pisma Świętego” (Lublin 2010), „Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di un tema salmico” (Roma 2013). Przetłumaczył i opracował w języku polskim: „Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej” (Warszawa 2001).

Jest autorem licznych artykułów, które ukazały się w wielu czasopismach biblijnych na całym świecie, redaktorem książki: „La missione francescana. Elementi di storia e impulsi per il presente” (Roma 2010), oraz współpracownikiem publikacji: G. Iammarrone, „Temi teologici francescani. Per una presenza francescana incisiva nell’oggi teologico e culturale” (Roma 2011).

E. Kumka/red.

foto: F. Czarnowski

Za: www.franciszkanie.pl.