O. Pedro Aguado Cuesta ponownie wybrany na Generała Zakonu Pijarów

o. Pedro Aguado CuestaOjcowie zebrani na 47. Kapitule Generalnej Zakonu Pijarów dokonali w dniu dzisiejszym wyboru Generała Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów) na następne sześciolecie. Został nim sprawujący ten urząd przez poprzednią kadencję o. Pedro Aguado Cuesta.

W głosowaniu kanonicznym Generałem Zakonu Szkół Pobożnych został wybrany ponownie o. Pedro Aguado Cuesta. Zgodnie z prawem kanonicznym Przełożony Generalny po wyborze złożył wyznanie wiary.

Ojciec Generał ma 59 lat, przed wyborem na pierwszą kadencję był przez kilka kadencji Prowincjałem Prowincji Baskonii a następnie Emaus. Ostatnie sześć lat intensywnie pracował na rzecz Zakonu w wielu aspektach, które często prezentowane są jako dziesięć obszarów kluczowych w życiu Zakonu. Wraz z zespołem współpracowników przeprowadził proces restrukturyzacji prowincji zakonnych w Europie, w obu Amerykach i Afryce, doprowadził do nowych fundacji (w Wietnamie, Indonezji i Kongo), ożywiał duszpasterstwo powołań, inspirował odnowę życia wspólnotowego.

W swym słowie po wyborze podziękował za zaufanie i oddał swą osobę do dyspozycji wszystkich wyrażając gotowość służenia każdemu. Przywołał także to, co mówił Kalasancjusz – o jedności z Jezusem, o komunii ze wszystkimi i oddaniu posłannictwu. Wskazał na konieczności intensywnego przeżywania naszej konsekracji. Poprosił też dyspozycyjność, o współodpowiedzialność i pasję w przeżywaniu pijarskiego powołania – w życiu osobistym współbraci pijarów, w życiu demarkacji, skąd przybyli, w relacjach z Zakonem i we wspieraniu tego, co Zakon chce osiągnąć. Następnie zaprosił do odmówienia przez wszystkich, ale przez każdego w jego własnym języku modlitwy „Ojcze nasz”.

Po części oficjalnej wszyscy ojcowie kapitulni złożyli Ojcu Generałowi osobiste gratulacje.

Za: www.pijarzy.pl.