Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: Br. Władysław Maria Sokołowski OFMConv

Pożegnania: Br. Władysław Maria Sokołowski OFMConv

Redakcja

ŚP. Brat Władysław Maria Sokołowski, profes uroczysty, jubilat w Zakonie, zmarł w Niepokalanowie dnia 3 września 2023 r. w wieku 77 lat, przeżywszy 52 lata w Zakonie.

Władysław Eugeniusz Sokołowski urodził się dnia 8 września 1945 r. w Chełmie w województwie lubelskim, z rodziców Władysława i Stanisławy, z domu Borkowska. Dnia 18 września 1945 r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie, w obecnej archidiecezji lubelskiej. W tym też kościele otrzymał we wrześniu 1957 r. sakrament bierzmowania.

Przez siedem lat uczył się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Chełmie. W roku 1962 ukończył naukę w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Chełmie na poziomie szkoły zawodowej o specjalności zbrojarz betoniarz. W następnych latach pracował jako ceramik, pełniąc funkcję brygadzisty, w Chełmskich Zakładach Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jak sam napisał „praca przez cały czas układała mi się dobrze i byłem z niej zadowolony, choć w sercu swoim czułem potrzebę życia w poświęceniu i pracy dla Chrystusa i Niepokalanej”.

We wrześniu 1968 r. złożył podanie o przyjęcie do Zakonu, motywując swoją prośbę pragnieniem służenia „Bogu, Matce Najświętszej i bliźnim”. Dnia 9 listopada 1968 r. rozpoczął w Niepokalanowie aspiranturę pod opieką o. Leoncjusza Simy. Pod jego kierunkiem odbył też postulat, a dnia 1 stycznia 1970 r. nowicjat. Według magistra –
– o. Leoncjusza Simy, cieszył się dobrą opinią: „Posiada dobrze rozwinięty zmysł praktyczny i organizatorski. Jest zaradny i roztropny”. Nowicjat zakończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej dnia 1 stycznia 1971 r. W roku 1972 rozpoczął naukę w Technikum Budowlanym dla Pracujących przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Warszawie. Ukończył ją egzaminem dojrzałości dnia 2 czerwca 1975 r. W Niepokalanowie powierzono mu obowiązki nadzoru nad remontami i budowami. Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Niepokalanów. Pracował ponadto w następujących działach: kwiaciarnia, infirmeria, obsługa pielgrzymów oraz kuchnia. Profesję wieczystą złożył w Niepokalanowie na ręce Prowincjała o. Mariusza Paczóskiego dnia 4 października 1976 r.

Dnia 5 października 1976 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, które jednak przerwał 1 marca 1977 r. i powrócił do Niepokalanowa. W tym czasie zgłosił gotowość do wyjechania na misje do Brazylii. Dnia 30 kwietnia 1978 r. br. Władysław został przeniesiony do Darłowa, gdzie pełnił posługę zakrystiana i brał udział w pracach budowlanych klasztoru. Nabył w tym czasie również uprawnienia kierownika budowy i robót konstrukcyjno-budowlanych. Siedem lat później, 1 lipca 1985 r., rozpoczął posługę w klasztorze w Łodzi Łagiewnikach, gdzie wykorzystywał swoje umiejętności i uprawnienia budowlane podczas budowy gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, a w roku 1988 r. powrócił do Niepokalanowa.

 Dnia 15 sierpnia 1991 r. br. Władysław został skierowany do Warszawy i rozpoczął pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, gdzie od 3 grudnia 1992 r. został przełożonym współbraci tam pracujących. Dnia 13 lipca 1992 r. Rada Prowincjalna na wniosek Prowincjała o. Józefa Łapińskiego powołała br. Władysława na członka prowincjalnej Komisji ds. Budowlanych i Gospodarczych. Funkcję tę pełnił do roku 2008. Dnia 30 marca 1994 r. br. Władysław został przeniesiony do klasztoru w Iwieńcu na Białorusi, gdzie nadzorował kapitalny remont tamtejszego klasztoru i kościoła. Dnia 15 maja 2001 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Stoczku, gdzie pełnił obowiązki wikariusza klasztoru i zaopatrzeniowca. Następnie w roku 2002 został przeniesiony do klasztoru w Warszawie i mianowany prowincjalnym referentem ds. ubezpieczeń społecznych. Dnia 1 sierpnia 2004 r. br. Władysław powrócił na stałe do Niepokalanowa, gdzie aż do śmierci zajmował się obsługą pielgrzymów przy Panoramie Tysiąclecia.

Wiedząc, że przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy, za ŚP. Brata Władysława Marię Sokołowskiego zanosimy modlitwę i prosimy, aby otworem stanęły dla niego bramy Nieba.

Msza Święta pogrzebowa za ŚP. Br. Władysława Marię Sokołowskiego będzie sprawowana  dnia 6 września 2023 r. o godzinie 11.00 w bazylice w Niepokalanowie, po czym ciało Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu klasztornym.

opracował: o. Robert Stachowiak

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda