Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: ks. Bogdan Pałka SDS

Pożegnania: ks. Bogdan Pałka SDS

Redakcja

Ks. Bogdan Pałka urodził się dnia 1 listopada 1963 roku w Krzeszowicach, położonych pomiędzy Trzebinią a Krakowem. Wraz z młodszym rodzeństwem, siostrą i bratem, wychowywał się w domu Adama i Marianny zd. Piechowicz. Jak wspominał w swoim życiorysie, w okresie nauki w szkole średniej coraz głośniej docierał do niego głos powołania. Po ukończeniu szkoły średniej Bogdan podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” w Katowicach.

Jednak, po roku pracy zawodowej, ks. Bogdan podjął ostateczną decyzję o pójściu za głosem powołania zakonnego i kapłańskiego. Dnia 20 maja 1984 roku złożył on podanie do prowincjała salwatorianów, z prośbą o przyjęcie do nowicjatu w charakterze kandydata na kapłana. Pod koniec sierpnia 1984 roku przybył on do Bagna, gdzie dnia 7 września rozpoczął roczny nowicjat. Po roku formacji, w dniu 8 września 1985 roku, złożył swą pierwszą profesję zakonną. Kolejnym etapem drogi do sakramentu kapłaństwa kleryka Bogdana były studia i formacja seminaryjna. W latach 1985-92 studiował on dyscypliny filozoficzne oraz teologiczne w WSD Salwatorianów w Bagnie. W tym okresie dojrzała w nim decyzja o związaniu się na całe życie z dziełem apostolskim Bł. Franciszka Jordana. Dlatego, dnia 8 września 1989 roku w Bagnie, złożył on profesję wieczystą w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela. Dnia 29 lutego 1991 roku, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, diakon Bogdan Pałka obronił pracę magisterską z zakresu liturgiki. Ukoronowaniem formacji seminaryjnej są święcenia prezbiteratu. Diakon Bogdan Pałka otrzymał święcenia kapłańskie dnia 8 maja 1992 roku w kościele pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej z rąk księdza biskupa Gerarda Bernackiego.

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Bogdana była wspólnota zakonna w Piastowie, gdzie od 1 lipca 1992 roku podejmował obowiązki wikariusza przy parafii pw. Św. Michała Archanioła. Po roku, na mocy decyzji przełożonych, powierzono mu także urząd konsultora miejscowej wspólnoty zakonnej. W tym okresie w sercu ks. Bogdana zrodziło się pragnienie wyjazdu za ocean i podjęcia posługi duszpasterza Polonii w USA. Dlatego dnia 18 października 1993 roku złożył on podanie z prośbą o zgodę na wyjazd do pracy duszpasterskiej w USA. Na mocy pisma, z dnia 28 grudnia 1993 roku, ks. Bogdan Pałka otrzymał pozwolenie władz zakonnych na wyjazd zagraniczny oraz podjęcie starań i załatwienie formalności z tym związanych. Posługę za oceanem ks. Bogdan Pałka rozpoczął w parafii pw. Św. Józefa w Nowym Jorku (Jamaica), gdzie od 18 listopada 1994 roku, podejmował obowiązki wikariusza. Następnie został przeniesiony do Garfield w New Jersey, gdzie od 1 grudnia 1995 roku, piastował funkcję wikariusza w parafii pw. Św. Stanisława Kostki. Po dwóch latach, dnia 30 stycznia 1997 roku, ks. Bogdan otrzymał dekret, kierujący go do amerykańskiej wspólnoty w Milwaukee, gdzie miał kontynuować naukę języka angielskiego. Kolejnym miejscem posługi ks. Bogdana była parafia pw. Św. Rity w Baltimore. Od 1 lipca 1998 roku ks. Bogdan Pałka rozpoczął posługę na trzyletnim kontrakcie w prowincji salwatoriańskiej w USA. Był to również czas doskonalenia języka angielskiego podczas kursu oraz okazja do inkulturacji i poznania specyfiki duszpasterstwa w USA. W tym okresie ks. Bogdan Pałka był zaangażowany w duszpasterstwo osób chorych, posługując w szpitalu jako kapelan.

W 2010 roku ks. Bogdan Pałka zakończył swą posługę za oceanem, gdzie przynależąc do wspólnoty w Veronie (NJ), posługiwał jako kapelan szpitalny i duszpasterz w parafii pw. Św. Piusa X w Maryland. Dnia 15 września 2010 roku został on przeniesiony do wspólnoty zakonnej w Trzebnicy, gdzie podejmował posługę duszpasterską w parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy. Następnie, na mocy decyzji przełożonych od 15 listopada 2013 roku, został on przeniesiony do Bystrej. W miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP podejmował posługę duszpasterza i spowiednika. Oprócz tego, od dnia 1 grudnia 2013 roku, powierzono mu również funkcję kapelana szpitala w Bystrej.

Po roku ks. Bogdan odpowiedział na potrzeby personalne rodzimej prowincji i wyraził gotowość do wyjazdu do Fundacji Szkockiej. Jego deklaracja spotkała się z aprobatą przełożonych, którzy skierowali go do parafii pw. Św. Jana w Perth w diecezji Dunkeld, gdzie od 1 września 2014 roku podjął się posługi duszpasterza polonijnego. W ramach tejże fundacji ks. Bogdan Pałka posługiwał jako duszpasterz w parafiach pw. Św. Jana Chrzciciela w Perth oraz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w tej samej miejscowości.

W pamięci współbraci pozostanie jako spokojny i życzliwy człowiek. Dla wielu osób, które spotkało go na swojej drodze życia, pozostanie we wdzięcznej pamięci jako zaangażowany duszpasterz oraz otwarty na inicjatywy kapłan. Ks. Bogdan Pałka zmarł nagle dnia 18 maja 2024 roku w swojej parafii w Szkocji. Zakończył swą ziemską pielgrzymkę w 61 roku życia, w 39 roku życia zakonnego oraz w 32 roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 8 czerwca 2024 roku w rodzinnej ks. Bogdana Pałki w Paczółtowicach.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda