Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: ks. Piotr Taras SAC

Pożegnania: ks. Piotr Taras SAC

Redakcja

11 lutego 2024r. w wieku 94 lat i w 68 roku kapłaństwa zmarł ks. Piotr Taras SAC ze wspólnoty w Otwocku.

Urodził się 24 czerwca 1929 r. w Tursku Wielkim (pow. sandomierski) w rodzinie rolnika Franciszka (†1944) i Marii z d. Bednarska. Ochrzczony został w parafii Niekrasów w diecezji sandomierskiej. W miejscowości rodzinnej ukończył siedmioletnią szkołę powszechną. W 1945 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Mielcu i po małej maturze wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, ale po roku pragnąc zrealizować „pragnienie pozostania w zgromadzeniu misyjnym”, zdecydował się wstąpić do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Nowicjat pallotyński rozpoczął we wrześniu 1949 r. w Ołtarzewie. Tam też 8 września 1953 r. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. Józefa Wróbla SAC i konsekrację wieczną – 22 czerwca 1955 r. na ręce ks. prowincjała Stanisława Czapli SAC. W Ołtarzewie odbył studia filozofii i teologii i 24 czerwca 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach pracował jako katecheta w warszawskich parafiach i był kapelanem w Klinice Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1958 r. pełnił funkcję prefekta alumnów, wykładowcy filozofii i katechety w Ząbkowicach Śląskich. W 1960 r. podjął studia socjologii na KUL. Tam też uzyskał doktorat (1968), a w 1985 r. habilitację.

W latach 1962-65 udzielał się w duszpasterstwie polonijnym we Francji i studiował na Uniwersytecie Paryskim. Interesującym epizodem tego czasu były jego starania o wyjazd na misje do Indii, do pomocy ks. Adamowi Wiśniewskiemu SAC, ale ostatecznie nie zostały one zrealizowane z powodu nieuzyskania przez niego wizy indyjskiej.

Po powrocie do kraju został przełożonym pallotyńskiego domu studentów w Lublinie. W latach 1968-72 mieszkał w Otwocku i był redaktorem Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Concilium”. Od kwietnia 1972 r. jako adiunkt podjął pracę w Instytucie Badań Problemów Polonii i Duszpasterstwa Migracyjnego KUL (do 1987 r.). W latach 1986-92 był redaktorem naczelnym warszawskiego Oddziału Wydawnictwa Pallottinum II.

W tym okresie życia ks. Piotr Taras był organizatorem i budowniczym tymczasowej kaplicy przy Al. Warszawskiej 48 oraz pallotyńskiego domu studenckiego „Zodiak” przy ul. Boh. Monte Cassino 16 w Lublinie. Zorganizował też Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie, a razem z ks. Witoldem Zdaniewiczem SAC współorganizował Zakład Socjologii Religii SAC. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim i pełnił na tej uczelni funkcję prorektora, przemianowanej następnie na Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.

Od 1990 r. przynależał do domu w Ząbkach i budował dom w Chylicach. Z biegiem czasu zamieszkał w Konstancinie prowadząc tam nadal budowę Centrum Animacji Misyjnej i odpowiadając za jego administrację. W 2006 r. przeniesiony został do Otwocku w charakterze duszpasterza. Udzielał się tu w duszpasterstwie parafialnym i współpracowników oraz pomagał bratu furtianowi.

Był współredaktorem prac: „Wkład Polaków do kultury świata”, „Wybór i pontyfikat Jana Pawła II a Polonia w świecie” i współredaktorem książek z kolekcji „Dziedzictwo św. Wincentego Pallottiego”, „Biblioteka Apostolstwa Ludzi Świeckich”, „Biblioteka Misyjna” i „Biblioteka Młodego Apostoła”. Opublikował liczne teksty z zakresu socjologii religii, życia religijnego Polaków i historii Polski, które zamieszczał w różnych czasopismach.

W ostatnich dwóch latach pojawiły się u ks. Piotra problemy zdrowotne związane z poruszaniem się, tak że konieczna stała się jego hospitalizacja. 9 stycznia 2024 r. trafił do Pallotyńskiego Domu Opieki im. św. Wincentego Pallottiego we Wrzosowie, a po kilku dniach do szpitalu przy ul. Tochtermana w Radomiu, na oddział nefrologii. Zmarł 11 lutego 2024 r. ok. godz. 23.00. Odszedł w 95 roku życia, przeżywszy w pallotyńskiej konsekracji 71 lat i niemal 68 lat w kapłańskiej posłudze. Ostateczną przyczyną śmierci była niewydolność nerek i powracająca sepsa.

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się w czwartek, 15 lutego 2024r. w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Żeromskiego 6, Otwock):

11.30 wprowadzenie trumny do kościoła, różaniec
12:00 Msza Święta pogrzebowa

Po Mszy Świętej przejazd na cmentarz w Otwocku.

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda