Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: ks. Władysław Stasiak SAC

Pożegnania: ks. Władysław Stasiak SAC

Redakcja

Ks. Władysław Stasiak SAC urodził się 26 maja 1929 r. w Ostrowie Warckim (dawna nazwa Wartskim) w pow. Turek, w rodzinie rolników Józefa i Heleny z d. Gromada. 9 czerwca tr. w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorsku (diecezja włocławska) przyjął sakrament Chrztu Świętego. Wychowywał się w gronie trzech braci i siostry.

We wrześniu 1948 r. rozpoczął naukę w gimnazjum pallotyńskim w Chełmnie n. Wisłą, nazywanym wówczas Zakładem dla Spóźnionych Powołań Kapłań- skich. Trzy lata później wstąpił do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Ka- tolickiego (Księża Pallotyni) w Ząbkowicach Śląskich. W Ołtarzewie złożył za- równo pierwszą konsekrację – 8 września 1953 r. – na ręce ks. Józefa Wróbla SAC, radcy prowincjalnego, jak i wieczną – trzy lata później – na ręce ks. wiceprowincjała Franciszka Bogdana SAC. Tam też odbył w latach 1952-58 studia z filozofii i teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie – 22 czerwca 1957 r. – z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego.

W 1958 r., po zakończeniu studiów teologicznych, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku, podejmując jednocześnie roczne Studium Pastoralne. Kolejne lata życia wypełniła mu praca, głównie w duszpasterstwie para- fialnym, na placówkach pallotyńskich w Wałbrzychu (1959-69), Wadowicach (1969-72), Celinach (1972-74), Częstochowie (1974-79) i Warszawie (1979-81).

Kolejnym działem pracy było duszpasterstwo powołań i formacja braci. W związku z tym w 1981 r. został przeniesiony do Poznania i mianowany opie- kunem junioratu braci. W 1983 r. skierowano go do Hodyszewa, gdzie przez rok pełnił funkcję dyrektora Okresu Wstępnego Braci (czyli mistrza nowicjatu).

Trzecim rodzajem pracy kapłańskiej ks. Władysława było duszpasterstwo współpracowników, najpierw od 1984 r. w Gdańsku, przy ul. Elżbietańskiej, a od 25 sierpnia 1993 r. w Łodzi, gdzie też był wicerektorem wspólnoty i II radcą domowym; tu też bardzo chętnie angażował się w duszpasterstwo parafialne, w miarę swych możliwości i sił. Zarówno w Gdańsku, jak i początkowo w Ło- dzi, organizował dla różnych wspólnot apostolskich autokarowe pielgrzymki za granicę i po Polsce.

Ks. Władysław zmarł w pallotyńskim domu w Łodzi, rano 29 października 2022 r. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność serca oraz zatrzymanie krążenia i oddechu. Przeżył 93 lata, z tego 69 lat trwania w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego poprzez pallotyńską konsekrację i 65 lat w kapłań- skiej posłudze.

Wszystkie swoje obowiązki duszpasterskie wykonywał bardzo gorliwie. Kochał kapłaństwo i był mu wierny przy ołtarzu, na ambonie i w konfesjonale. Był człowiekiem wrażliwym, trochę nieśmiałym, ale pogodnym i otwartym, optymi- stycznie nastawionym do życia. Promieniował wewnętrznym spokojem do ostat- niego dnia życia. Pracowitość, służba drugiemu człowiekowi, oddanie bez reszty, wierność i skromność, to charakterystyczne cechy postawy ks. Władysława Stasiaka SAC.

/Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC/

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda