Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: o. Bruno Andrzej Kalinowski OFMConv

Pożegnania: o. Bruno Andrzej Kalinowski OFMConv

Redakcja

ŚP. Ojciec Bruno Andrzej Kalinowski, profes wieczysty i kapłan, jubilat w Zakonie, zmarł na skutek zarażenia groźnym wirusem Covid-19 w szpitalu w Łodzi-Łagiewnikach dnia 17 października 2020 r. w godzinach przedpołudniowych, w wieku 58 lat, przeżywszy 37 lat w Zakonie i 30 lat w kapłaństwie.

Andrzej Kalinowski urodził się dnia 11 marca 1962 roku w Płocku w rodzinie robotniczej, jako drugi z trojga dzieci Ireneusza i Teresy z domu Bogdańska. Sakrament Chrztu św. otrzymał dnia 22 kwietnia 1962 roku w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie, zaś Sakrament Bierzmowania dnia 6 kwietnia 1975 roku w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Płocku. W latach 1969-1978 uczęszczał do szkoły podstawowej, zaś w latach 1978-1980 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej a następnie do Technikum Chemicznego w Płocku.

Pragnąc poświęcić się życiu duchowemu i służyć Bogu, dnia 29 czerwca 1983 roku skierował podanie o przyjęcie do nowicjatu, do którego został przyjęty i który rozpoczął dnia 10 września 1983 roku pod kierunkiem mistrza o. Mikołaja Walczaka. W trakcie trwania nowicjatu zapoznał się z życiem zakonnym oraz wymaganiami, które będą go spotykać w przyszłości i – jak sam pisze w podaniu  z dnia 7 sierpnia 1984 r. – „dobrowolnie i świadomie” złożył pierwszą profesję zakonną dnia 11 września 1984 roku w Smardzewicach. W latach 1984-1990 odbywał studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Przez złożenie wieczystych ślubów zakonnych na zawsze związał się z Zakonem dnia 8 grudnia 1988 r., przybierając za zgodą Prowincjała nowe imię Bruno na cześć tragicznie zmarłego o. Bruno Pawłowicza, którego postacią się zafascynował.

Brat Bruno Andrzej Kalinowski pragnąc zawsze wykonywać „kościelną posługę” (podanie z dnia 26 kwietnia 1989 r.) w Łodzi-Łagiewnikach dnia 3 czerwca 1989 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. Bpa Władysława Ziółka, a dnia 9 czerwca 1990 roku święcenia prezbiteratu przez nałożenie rąk O. Bpa Augustyna Januszewicza.

Po przyjęciu święceń z dniem 25 sierpnia 1990 roku został posłany do klasztoru przy ul. Krasickiego w Łodzi, gdzie powierzono mu obowiązek katechety. Z dniem 18 czerwca 1992 r. został mu powierzony obowiązek magistra w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, do którego został przeniesiony dekretem Prowincjała z dniem 25 czerwca tegoż roku. Z dniem 13 lipca 1992 roku został powołany do prowincjalnej Komisji Dzieła Powołań Kapłańskich i Zakonnych. Dnia 1 sierpnia 1993 r. został przeniesiony do klasztoru w Skarżysku-Kamiennej, gdzie przez rok pracował jako katecheta w liceum ogólnokształcącym.

W roku 1994 w odpowiedzi na jego własną prośbę otrzymał pozwolenie na podjęcie studiów z pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uwieńczył w maju 1998 roku stopniem magistra pedagogiki. W czasie jego pobytu w Lublinie uchwałą Kapituły Prowincjalnej z 6 lipca 1996 roku powierzono mu urząd gwardiana klasztoru, z którego został zwolniony na własną prośbę dnia 2 czerwca 1998 roku ze względu na wyjazd do Belgii, celem podjęcia posługi duszpasterskiej i pogłębienia znajomości języka francuskiego, w którego kursie O. Bruno uczestniczył po raz pierwszy w formie wakacyjnej w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 1997 roku. Z dniem 28 sierpnia 2000 roku dekretem Prowincjała z Belgii został przeniesiony do klasztoru w Suwałkach, gdzie dnia 1 września 2000 roku Biskup Ełcki Wojciech Ziemba mianował go wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała. W tym czasie pracował  także jako szkolny katecheta.

Dekretem Prowincjała z dnia 28 czerwca 2001 roku z dniem 4 sierpnia 2001 roku Ojciec Bruno miał zostać powtórnie przeniesiony do klasztoru przy ul. Krasickiego w Łodzi, jednakże uchwałą Rady Prowincjalnej ze względu na szczególną potrzebę zaistniałą w Prowincji z dniem 10 lipca 2001 roku powierzono mu urząd gwardiana klasztoru w Zamościu. Na wniosek Prowincjała dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy z dnia 19 lipca 2001 roku powierzono mu urząd proboszcza miejscowej parafii Zwiastowania NMP. Na urząd gwardiana klasztoru w Zamościu Ojciec Bruno Andrzej Kalinowski był powoływany przez dwie kolejne Kapituły Prowincjalne uchwałami z dnia 3 czerwca 2004 roku oraz z dnia 16 maja 2008 roku. Dekretem Ks. Bpa Wacława Depo z dnia 6 września 2007 r. Ojciec Bruno został powołany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat, zaś Ks. Bp Marian Rojek pismem z dnia 15 września 2011 roku mianował go Diecezjalnym Referentem ds. Zakonnych przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

W czasie długoletniej posługi w Zamościu Ojciec Bruno wiele troski włożył zarówno w organizację życia klasztornego jak i parafialnego. W tym czasie podejmował starania o uzyskanie funduszy na rewitalizację kościoła, przygotowując jego pełną dokumentację techniczną, który jeszcze długo po odzyskaniu zdewastowanego przez zaborcę i ustrój ludowy bardziej przypominał salę kinową niż obiekt sakralny.

Ojciec Bruno Andrzej Kalinowski na mocy posłuszeństwa zakonnego z dniem 12 sierpnia 2012 roku został przeniesiony do klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach. Od 10 października 2012 roku Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek Jedraszewski na wniosek Prowincjała powierzył mu urząd wikariusza miejscowej parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela, który spełniał do 10 lutego 2014 roku. W czasie swego pobytu w Łodzi-Łagiewnikach Ojciec Bruno, mimo słabego stanu zdrowia, spełniał zwyczajne posługi zakonne i kapłańskie, był koordynatorem praktyk katechetycznych w naszym Międzyprowincjalnym Wyższym Seminarium Duchownym a ostatnio, dnia 6 października 2020 roku na czas obecnej kadencji w latach 2020-2024 otrzymał nominację na wykładowcą przedmiotu „praktyka pedagogiczno-katechetyczna”.

Kiedy za furtę klasztoru pw. św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach wkradł się wirus Covid-19, obok wielu braci zaatakował bardzo poważnie osłabionego już wcześniej przez dolegliwości chorobowe O. Bruno Andrzeja Kalinowskiego, który w poważnym stanie dnia 14 października 2020 r. trafił do miejscowego szpitala, gdzie w godzinach przedpołudniowych w sobotę 17 października 2020 roku spotkał siostrę śmierć cielesną i odszedł, jak wierzymy po nagrodę do Miłosiernego Boga.

Wierząc i wyznając, że Dobry Bóg ma wszystko w swojej pieczy, że ma moc wskrzesić nas do życia w dniu ostatecznym, do Tego, który nas stworzył dla chwały Swojej, zanośmy nasze modlitwy, prosząc, aby z miłością spojrzał na Swego sługę Ojca Bruno i wprowadził go do krainy życia wiecznego.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Ojca Bruno Andrzeja Kalinowskiego odbędą się w czwartek dnia 22 października 2020 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach o godzinie 11.00, po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie złożona na miejscowym cmentarzu.

o. Zbigniew Kopeć
Sekretarz Prowincji

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda