Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: o. Marian Błaszkiewicz OFMConv

Pożegnania: o. Marian Błaszkiewicz OFMConv

Redakcja

ŚP. Ojciec Marian Błaszkiewicz profes uroczysty, jubilat w Zakonie i kapłaństwie, zmarł podczas odprawiania porannej Mszy Świętej w Santa Severa pod Rzymem w poniedziałek wielkanocny dnia 5 kwietnia 2021 roku w wieku 69 lat, przeżywszy 41 lat w Zakonie i 34 lata w kapłaństwie.

Marian Błaszkiewicz urodził się dnia 8 września 1951 roku w miejscowości Joniec (diecezja płocka), w rodzinie rolniczej z rodziców Zygmunta  i Jadwigi z domu Kowalska. Miał starszą od siebie siostrę i młodszego brata. Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. św. Ludwika w Jońcu dnia 23 września 1951 roku. W tym samym kościele dnia 16 czerwca 1963 roku przyjął Sakrament Bierzmowania. Po ukończeniu szkoły podstawowej  w 1965 roku rozpoczął naukę w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, a po jego ukończeniu studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, zdobywając w 1975 roku dyplom magistra inżyniera mechaniki precyzyjnej. W roku 1976 odbywał służbę wojskową. Od dnia 30 marca 1977 roku do dnia 30 kwietnia 1979 roku pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej MDM w Warszawie, zamieszkując w tym czasie w Błoniu.

Dnia 7 sierpnia 1979 roku skierował prośbę o przyjęcie do Zakonu, motywując ją pragnieniem by „resztę swego życia […] poświęcić w służbie Bożej’ . Nowicjat rozpoczął 1 września 1979 r. w Smardzewicach pod kierunkiem mistrza o. Mariusza Paczóskiego, który widział w nim dojrzałego, bardzo szczerego i posłusznego kandydata na zakonnika. Pierwszą profesję zakonną brat Marian złożył dnia 2 września 1980 roku. W latach 1980-1986 odbywał formację i studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W czasie całego okresu formacji był oceniany jako bardzo wartościowy, jako ten, który wie czego chce i nie dający się odwieść od swoich zamiarów odmiennym postępowaniem innych, przy tym jako dbający o dobro wspólne i o ducha ubóstwa zakonnego, bardzo pilny i pracowity. „Świadom ciężaru życia zakonnego ale jednocześnie ufny w wybranie i pomoc Bożą […] – jak to wyraził w podaniu z dnia 4 września 1984 roku – dnia 4 października 1984 roku złożył profesję uroczystą motywowany pragnieniem by przez włączenie na stałe w szeregi Braci Mniejszych Konwentualnych oddawać chwałę Bogu i dążyć do zbawienia siebie i bliźnich. Święcenia diakonatu przyjął 8 czerwca 1985 roku z rąk Ks. Bpa Józefa Rozwadowskiego a święcenia prezbiteratu dnia 14 czerwca 1986 roku z rąk Ks. Bpa Władysława Ziółka.

Od dnia 30 sierpnia 1986 roku do stycznia 1990 roku przebywał w klasztorze w Niepokalanowie, gdzie pełnił obowiązki katechety, nauczyciela matematyki w Niższym Seminarium Duchownym oraz rekolekcjonisty. Dnia 1 sierpnia 1989 roku otrzymał nominację na Sekretarza Prowincjalnego ds. rekolekcji i misji krajowych.

Od dnia 18 stycznia 1990 roku otrzymał obediencję do klasztoru w Santa Severa pod Rzymem, gdzie podjął pracę redakcyjną w Wydawnictwie Rycerz Niepokalanej dla Polonii.

Uchwałą Rady Prowincjalnej dnia 14 grudnia 1996 roku o. Marianowi Błaszkiewiczowi powierzono urząd Asystenta Prowincjalnego oraz Sekretarza Prowincji. Z tego też powodu został przeniesiony do Warszawy z nakazem obediencji na dzień 5 stycznia 1997 roku. Z okazji 60-lecia Prowincji pracował w składzie redakcyjnym jubileuszowego wydania Katalogu Prowincji.

Kapituła Prowincjalna Zwyczajna w 2000 roku jubileuszowym powierzyła urzędy Asystenta Prowincjalnego oraz Sekretarza Prowincji, które pełnił przez okres czteroletniej kadencji. Uchwałą Kapituły Zwyczajnej z dnia 1 czerwca 2004 roku o. Marianowi powierzono obowiązek poborcy Prowincji, który sprawował przez kolejne czterolecie do kwietnia 2008 roku.

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku na mocy obediencji zakonnej o. Marian podjął posługę przy grobie naszego Patriarchy św. Franciszka w Sacro Convento w Asyżu, skąd od dnia 30 września 2010 roku został ponownie przeniesiony do klasztoru w Santa Severa, gdzie posługiwał wiernym w kaplicy przyklasztornej oraz jako kapelan sióstr zakonnych w Santa Marinella. Posługę tę gorliwie pełnił aż do momentu spotkania z „Siostrą Śmiercią”, która go wezwała w momencie sprawowania Mszy Świętej, podczas której zasłabł i pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej odszedł w poniedziałek wielkanocny dnia 5 kwietnia 2021 roku, jak ufamy, po nagrodę życia wiecznego.

Msza św. żałobna za zmarłego współbrata została odprawiona 6 kwietnia 2021 roku na dziedzińcu klasztoru w Santa Severa. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył Minister Generalny Zakonu o. Carlos Trovarelli, koncelebrowało natomiast 26 kapłanów. W trakcie homilii Sekretarz Generalny Zakonu o. Tomasz Szymczak przypomniał zebranym niektóre z ważniejszych etapów życia zakonnego o. Mariana. Ceremonię ostatniego pożegnania poprowadził Wikariusz Generalny Zakonu o. Jan Maciejowski. Następnie, w imieniu o. Prowincjała Grzegorza M. Bartosika słowa podziękowania skierował do zebranych o. Wiesław Pyzio, który kilkanaście lat temu pełnił urząd gwardiana klasztoru w Santa Severa.

Uroczystości pogrzebowe, zgodnie z wolą ŚP. o. Mariana odbędą się w Niepokalanowie po sprowadzeniu ciała do Kraju, które zostanie złożone na cmentarzu klasztornym

Wiedząc, że wszyscy popełniamy grzechy, zanosimy do miłosiernego Boga naszą modlitwę za naszego współbrata ŚP. o. Mariana Błaszkiewicza, i prosimy, aby darował mu kary, poczytał mu wszelkie dobre i szlachetne czyny wypływające z jego głębokiej wiary i wprowadził go do krainy życia wiecznego.

o. Zbigniew Kopeć
Sekretarz Prowincji

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda