Home WiadomościOdeszli do Pana Pożegnania: o. Walery Jakubczyk OSPPE

Pożegnania: o. Walery Jakubczyk OSPPE

Redakcja

W dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia br., przeżywszy 40 lat, 19 lat życia zakonnego i 13 lat kapłaństwa – zmarł śp. o. Walery Jakubczyk, przełożony i proboszcz w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie.

Walery Jakubczyk urodził się 17 grudnia 1981 roku we wsi Kołybajówka w powiecie Kamieniec Podolski z rodziców Stanisława i Haliny z domu Szczęsnej. Sakrament chrztu świętego przyjął 28 stycznia 1982 roku w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Kamieńcu Podolskim. Do sakramentu I komunii świętej przystąpił w wieku 7 lat. W swoim życiorysie napisał, że od tego momentu aż do chwili wstąpienia do Zakonu Paulinów, był przez cały czas ministrantem, co świadczyło o jego głębokiej miłości do Eucharystii i pragnieniu bliskości
z Bogiem, którego chciał poznawać w tajemnicy kapłaństwa.

Lata dziecięce spędził w domu rodzinnym z rodzicami i bratem Andrzejem, z którym wspólnie uczęszczał na lekcje religii prowadzonej  w języku polskim. W 1992 roku, gdy rozpoczęto budowę Kościoła, jak napisał w swoim życiorysie, aktywnie włączał się w Jego życie. To właśnie tam kształtował swoje młodzieńcze powołanie, ucząc się słuchać głosu Boga. Szkołę podstawową ukończył w Kołybajówce w 1997 roku, a po jej zakończeniu rozpoczął 4-letnią naukę w technikum rolniczym, uzyskując dyplom technika elektryczności. Po ukończeniu technikum 14 lipca 2001 roku zwrócił się z prośbą do Kurii Generalnej o przyjęcie go do Zakonu Paulinów. Motywacją wstąpienia do Zakonu Paulinów jak pisze, było: pragnienie służenia Panu Bogu i człowiekowi we wspólnocie Kościoła, poprzez realizację Rad Ewangelicznych i posługę kapłańską.

Kanoniczny nowicjat rozpoczął w Leśniowie 2001 r., natomiast pierwszą profesje zakonną złożył 29 września 2002 roku na ręce O. Roberta Kurowickiego.

Po ukończeniu nowicjatu rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie na Skałce. Profesję wieczystą złożył 2 lutego 2007 roku na ręce ojca Jana Bernego, a 14 czerwca 2008 roku otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk bp Leona Dubrawskiego w Kamieńcu Podolskim.

Po święceniach kapłańskich, decyzją Ojca Generała Izydora Matuszewskiego, dnia 1 lipca 2008 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Mariupolu, gdzie jako wikariusz w parafii podejmuje posługę duszpasterską.

12 marca 2009 roku zostaje przeniesiony do domu zakonnego  w Błotnicy, a następnie w dniu 19 lipca 2011 roku zostaje przeniesiony do klasztoru w Kamieńcu Podolskim. 27 października 2016 roku, zostaje mianowany przełożonym klasztoru i proboszczem parafii Św. Mikołaja  w Kamieńcu Podolskim.

Ostatnie dni życia Ojca Walerego były wypełnione pracą duszpasterską i służbą swoim bliskim. Ojciec Walery zmarł  w szpitalu miejskim na Żowtnewe 29 sierpnia 2021 roku, w 39 roku życia, w 19 roku życia zakonnego i 13 roku życia kapłańskiego.

Pomimo swojego młodego wieku, w którym odchodzi do domu Ojca, w pamięci swoich współbraci oraz wiernych, zapisał się jako człowiek który do końca realizował pragnienie służby Bogu i ludziom głosząc Dobrą Nowinę świadectwem swojego życia. Był naszym przyjacielem i bratem, który cieszył się ogromnym zaufaniem nie tylko braci we wspólnocie zakonnej ale i również ludzi świeckich, którym do końca był oddany. Charakterystyczny uśmiech widoczny na jego twarzy sprawiał, że z łatwością nawiązywał relacje. Kochał sport i bieganie, nigdy nie stronił od spotkań braterskich. Jak sam pisał, swoje życie duchowe opierał na utrzymywaniu relacji z braćmi, miłością do  Eucharystią, oraz Słowa Bożego. Całe jego życie było uczeniem się słuchania Boga, by móc dzielić się z innymi tym, co sam od Niego otrzymywał.

„…chce wsłuchiwać się w Jego głos i być Mu oddany na wzór Najświętszej Maryi Panny, chce głosić Jego chwałę wszystkim, których na mojej życiowej drodze On sam postawi”

Trudno ludzkimi słowami wyrazić nasz ból i stratę jaką wszyscy przeżywamy z powodu śmierci współbrata, brakuje nam również słów wdzięczności za wszytko co O. Walery w swoim życiu i swoim życiem, uczynił dla Zakonu i każdego z nas, dlatego posłużmy się słowami św. Pawła z Drugiego Listu do Tymoteusza,  które dziś, w dniu jego pogrzebu nabierają szczególnego znaczenia: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.” (2Tm 4,7-8)

Niech Pani Jasnogórska, Boża Rodzicielka, którą od swej młodości umiłował i której przez całe życie pozwolił się prowadzić, zaprowadzi go przed Oblicze Boga Ojca po nagrodę życia wiecznego. Niech odpoczywa w pokoju.

Mszy Świętej pogrzebowej w dniu 31.08.2021 roku o godzinie 13:00 w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa Miry w Kamieńcu Podolskim przewodniczył ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Ks. Bp Leon Dubrawski.

Ojciec Walery został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kamieńcu Podolskim.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

Za: www.paulini.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda