Home Wiadomości Pallotyni – Poznań: VIII zebranie prowincji – relacja z pierwszych czterech dni

Pallotyni – Poznań: VIII zebranie prowincji – relacja z pierwszych czterech dni

Redakcja

sac.org.plPublikujemy relację z pierwszych czterech dni VIII zebrania prowincji Zwiastowania Pańskiego – Pallotyni – Poznań.

VIII ZEBRANIE PROWINCJALNE PROWINCJI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO: Dzień pierwszy i drugi

Dom Nowicjatu obu polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowicach Śląskich, tak ważny z powodu swego historycznego pallotyńskiego dziedzictwa oraz formacyjnej funkcji,  w dniach 24-30 stycznia br. staje się areną kolejnego ważnego dla Pallotynów wydarzenia, jakim jest VIII Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W tych dniach 33. Delegatów przybyłych niemal z całego świata do Ząbkowic Śląskich, będzie pochylało się nad aktualnym stanem swej Prowincji, dokonując rewizji dotychczasowego życia i działalności apostolskiej oraz planując działania na przyszłość, w perspektywie stojących przed nią zadań i wyzwań.

Preludium do Zebrania Prowincjalnego stanowiło niedzielne, wieczorne spotkanie, gromadzące Współbraci Delegatów, najpierw wokół Eucharystycznego Jezusa w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu a potem podczas braterskiego spotkania przy stole.

Pierwszy, poniedziałkowy dzień Zebrania, będący w zasadniczej części dniem skupienia, upłynął pod przewodnictwem dwóch Gości: ks. Mirosława Grakowicza CSsR i naszego Współbrata J.E. Ks. Abp. Henryka Hosera SAC. Ojciec Mirosław w konferencji na przykładzie nawrócenia św. Pawła Apostoła, ukazał nam potrzebę przemiany naszego ludzkiego patrzeniana na człowieka, w nacechowane miłością i miłosierdziem patrzenie Chrystusowe. Przypomniał nam istotne cechy naśladowania Chrystusa w życiu osoby konsekrowanej. Zgromadzeni w kaplicy Współbracia, przed kopią cudownej figury Matki Bożej Strażniczki Wiary z Barda Śląskiego, dokonali zawierzenia siebie oraz owoce zbliżających się obrad.

Ksiądz Arcybiskup przewodniczył Eucharystii i wygłosił okolicznościowe Słowo, mówiąc m.in o znaczeniu powołania oraz zagrożeniach, czyhających w dzisiejszym świecie na kapłanów i osoby konsekrowane. Tym samym zostaliśmy wprowadzeni w tematykę zbliżającego się Zebrania Generalnego i obecnego Prowincjalnego, ujętą w syntetycznym sformułowaniu: Regułą  podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ksiądz Arcybiskup na zakończenie swego popołudniowego wystąpienia, w którym mówił o rozwoju idei Miłosierdzia Bożego w historii Kościoła i życiu św. Wincentego Pallottiego, dokonał poświęcenia nowej sali konferencyjnej, która stała się salą prezydialną rozpoczynającego się Zebrania. Ksiądz Prowincjał Adrian Galbas SAC dokonał w niej oficjalnego otwarcia Zebrania. Powitał przybyłych Księży Delegatów, przypomniając w swym wystąpieniu o zasadniczym celu i temacie przewodnim rozpoczynającej się Kapituły. Następnie zostały omówione metody pracy, porządek spotkań, przypomniane procedury głosowań oraz sprawy, związane z dobrym funkcjonowaniem Zebrania. Dokonano wyboru moderatorów, sekretarzy, skrutatorów, „mężów zaufania” oraz członków poszczególnych komisji. Ostatnim akordem pierwszej sesji plenarnej było odczytanie przesłań nadesłanych przez ks. Prowincjała Józefa Lasaka SAC, siosrę Prowincjalną Sióstr Pallotynek Mirosławę Włodarczyk SAC oraz ks. Aleksandra Pietrzyka SAC, Przełożonego Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

Po wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, Delegaci ciesząc się z obecności Księdza Arcybiskupa zakończyli dzień wspólnotową rekreacją.

Ks. Wojciech Więcław SAC, Ks. Radosław Herka SAC

Za: www.sac.org.pl.


VIII ZEBRANIE PROWINCJALNE PROWINCJI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO: Dzień trzeci 

Mszą świętą koncelebrowaną, w liturgiczne wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa, w kaplicy domowej, rozpoczęto III dzień Kapituły Prowincjalnej. Mszy świętej przewodniczył legat Przełożonego Generalnego ks. Jacoba Nampudakama SAC, Prokurator Generalny, ks. dr Witalij Gorbatych SAC. Podczas homilii podkreślił, że wszyscy pallotyni, jako spadkobiercy charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, powinni stać się pracownikami na rzecz jedności we wspólnotach, gdzie podejmują inicjatywy apostolskie, w Kościołach partykularnych i wreszczie w Kościele Powszechnym. Przedpołudniową sesję obrad otworzył moderator Zebrania Prowincjalnego ks. Alfred Dyr SAC. Następnie głos zabrał ks. Witalij Gorbatych SAC. Przekazał on concilium pozdrowienia od Współbraci z Zarządu Generalnego. Podczas swojego krótkiego, ale treściwego wystąpienia, przedstawił kilka cennych wytycznych, które powinny stać się tematami obecnego Zebrania. Następnie ks. Prowicjał Adrian Galbas SAC, w charakterystyczny dla siebie sposób, zaprezentował  rzetelnie opracowane sprawozdanie, dotyczące realnej kondycji Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Podsumowując ostatnie trzy lata z jej życia, ukazał blaski i cienie naszej Prowincji, mocno osadzając je na tle wydarzeń we Wspólnocie Pallotyńskiej, Kościele Polskim oraz Powszechnym.

Następnie członkowie Komisji Prasowej przedstawili projekt komunikatu, który uzyskał akceptację całego zgromadzonego gremium. Zostanie on przesłany do mediów katolickich.

W kolejnym obszernym wystąpieniu ks. Administrator Piotr Jankowski SAC przedstawił sprawozdanie, dotyczące ekonomicznej sytuacji naszej Prowincji. Sprawozdania wywołały ożywioną dyskusję nad ich treścią, zakończoną konstruktywnymi wnioskami na przyszłość.

Trzeci dzień Zebrania Prowincjalnego zbiegł się z urodzinami Ksiedza Prowincjała. Ksiądz Adam Kamizela SAC, Pierwszy Radca Prowincjalny, w imieniu uczestników Kapituły, złożył Jubilatowi życzenia i wyraził wdzięczność za prowadzenie naszej Prowincji wyrażając ją słowami: „za to, że pilnujesz, abyśmy nie osiedli na mieliźnie marności i pallotyńskiej bylejakości, abyśmy nie rozbili się o skały obłudy i chamstwa, ale płynęli zawsze na głębokich wodach miłości, z dala od burz, aby dopłynąć bezpiecznie do portu”. Ksiądz Adrian otrzymał z rąk nowicjuszy symboliczny bukiet kwiatów. Obrady III dnia zakończyła Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz rekreacja w braterskiej Wspólnocie.

Ks. Radosław Herka SAC, Ks. Wojciech Więcław SAC
Komisja Prasowa Zebrania

Za: www.sac.org.pl.


VIII ZEBRANIE PROWINCJALNE PROWINCJI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO: Dzień czwarty

27 stycznia 2016 r. odbył się czwarty dzień obrad Zebrania Prowincjalnego. Dobrym wprowadzeniem w jego przeżywanie były słowa homilii ks. Adama Kamizeli SAC, którą wygłosił do Ojców Kapitulnych, podczas porannej Mszy Świętej. Analizując przypowieść o Siewcy (Mk 4, 1-20), zadał uczestnikom Zebrania Prowincjalnego pytania do osobistej refleksji, m.in. czy potrafimy naśladować Siewcę – Jezusa, w hojnym sianiu, „pełną garścią”, obficie, „bez ludzkich kalkulacji”, typu „czy warto”, „czy się opłaci”, czy będą tego wymierne efekty. Ksiądz Adam przypomniał, iż jedną z istotnych cech „pallotyńskości” jest swoisty maksymalizm, infinityzm, życie bez miary. Pallotyńskość musi być hojna i pełna nadziei, ufna w to, że pomimo bolesnych doświadczeń, przeżytych rozczarowań, zranień, czy osobistych porażek, to Bóg jest tym, który daje wzrost i plon.

Modlitwą do św. Józefa rozpoczęto przedpołudniową sesję czwartego dnia Zebrania Prowincjalnego. Złożyły się na nią sprawozdanie ks. Regionała Jose Rodrigues Filho SAC z działalności Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii oraz referat ks. dr. Marka Chmielniaka SAC, podczas którego przedstawił On i omówił główny temat Zebrania Prowincjalnego: „Regułą podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Wystąpienie księdza Marka, stanowiło wstęp do pracy w grupach. Do namysłu podano kilka zagadnień szczegółowych, wypływających z tematu głównego obrad. Po prezentacji efektów prac zespołowych, ks. dr Paweł Orpik SAC, przedstawił stanowiko Komisji Prawnej, dotyczące wniosków przesłanych ze Wspólnot naszej Prowincji na Zebranie. Zgodnie z procedurą, poddano je pod głosowanie quorum.

Podczas sesji popołudniowej pochylono się nad tematami szczegółowymi Zebrania. Kilku Współbraci, tytułem wstępu, w czasie krótkich prelekcji, dokonało wprowadzenia do nich przed dalszą dyskusją w grupach tematycznych (apostolstwo, formacja, misje). Owoce pracy grupowej przedstawiono całemu gronu po popołudniowej przerwie. Następnym krokiem było przeprowadzenie wstępnych wyborów delegatów na XXI Zebranie Generalne w Rzymie. Komisja Prawna przedstawiła swoje uwagi dotyczące nadesłanych wniosków ogólnych zawartych w Agendzie Zebrania Prowincjalnego. Ks. Mirosław Prekop SAC, Moderator popołudniowych obrad, odczytał listy, nadesłane do członków Kapituły Prowincjalnej przez Metropolitę Poznańskiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski, J. E. Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, J. E. Ks. Abp. Wojciecha Polaka i Metropolitę Gdańskiego, J.E. Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Kolejny dzień intensywnych prac zakończono tak jak wczoraj Adoracją Najświętszego Sakramentu i spotkaniami w gronie Współbraci.

Ks. Radosław Herka SAC, Ks. Wojciech Więcław SAC
Komisja Prasowa Zebrania

Za: www.sac.org.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda