Papież na stulecie Ruchu Szensztackiego

W Schönstatt, dzielnicy niemieckiego miasta Vallendar nad Renem, trwają od 16 do 19 bm. obchody stulecia Ruchu Szensztackiego.

Papieża reprezentuje na nich kard. Giovanni Lajolo, emerytowany przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i jego Gubernatoratu. Z okazji jubileuszu specjalne przesłanie wystosował papież Franciszek.

Kard. Lajolo był on niegdyś nuncjuszem apostolskim w Niemczech – przypomina Ojciec Święty w liście, którym mianuje go swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości w Schönstatt. Zwraca uwagę, że powstały tam przed stu laty ruch objął odtąd licznych wiernych, rozpalając w nich zapał misyjny. Rocznicowe obchody mają stać się okazją nie tylko do wspominania początków ruchu, ale też do potwierdzenia jego zadań i celów. Franciszek zleca kard. Lajolo, aby wszystkich uczestników zachęcił do odnowienia pierwotnego ducha i podtrzymywania go.

Międzynarodowy Ruch Szensztacki, którego celem jest apostolska formacja katolików świeckich, zapoczątkował 18 października 1914 w sanktuarium maryjnym w Schönstatt niemiecki pallotyn, ks. Joseph Kentenich, późniejszy więzień obozu w Dachau. Hasłem ruchu są słowa: „Uświęcam się dla innych”. Rozwija się on obecnie w wielu krajach – w tym również w Polsce – w formie zgromadzeń zakonnych i ruchu katolików świeckich i jest obecny w ponad 60 państwach na świecie. Najwięcej członków znajduje się w Niemczech i państwach Ameryki Południowej. W Polsce Ruch Szensztacki liczy ponad 4 tys. członków. Do jego rozwoju w Polsce przyczynił się biskup koszaliński Ignacy Jeż, który jako więzień Dachau poznał się z założycielem Ruchu Szensztackiego i jego duchowością.

Za: www.deon.pl.