Perth Amboy: redemptoryści Ludźmi Roku

www.redemptor.plW dowód uznania za pracę, poświęcenie i oddanie redemptoryści służący w parafii św. Jana Pawła II w Perth Amboy, NJ w USA zostali docenieni przez miejscową organizację polonijną Zjednoczenie Polaków w Ameryce.

Nagrodę Obywatelską ZPA – laur Ludzi Roku – otrzymali : o. proboszcz Waldemar Łątkowski, o. Łukasz Drożak, o. Jacek Stanisławski i o.Stanisław Wilczek. Została ona przyznana „za wyjątkową posługę kapłańską dla ZPA i całej Polonii, za wyproszone łaski, za wszelkie poświęcenie, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżenie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za troskę o naszą świątynię, za wszelkie dobro i niestrudzone budowanie jedności, za każde błogosławieństwo i udzielony sakrament”. W czasie uroczystości wręczenia również burmistrz miasta Perth Amboy p. Wilda Diaz z wielkim szacunkiem mówiła o pracy polskich księży.

W części oficjalnej ojcowie zostali udekorowani przez Kadetów Pułaskiego medalem. W związku z tym, że jest to Rok Życia Konsekrowanego w uroczystości wział także udział o .Stanisław Słaby z parafii w Manville, NJ, który w swoim wystąpieniu opowiedział o historii Zgromadzenia Redemptorystów, kładąc nacisk na ich pracę w USA. Miłą niespodzianką była obecność o. Jacka Cydzika, który jako redemptorysta pracujący w Kanadzie wspomniał o roli i znaczeniu Radia Maryja i Telewizji Trwam. O. Waldemar Łątkowski podziękował w imieniu wyróżnionych oraz podkreślił, że ojcowie nie są w Perth Amboy, by im służono, ale by służyć. Poprosił także o dalszą modlitwę za nich.

Na cześć ojców wydana została pamiątkowa książka, w której zawarto podziękowania – najpierw od ks. bp. Paula Bootkoskiego – ordynariusza diecezji Metuchen, grup parafialnych, kół różańcowych oraz od dzieci i rodziców, którzy są niezmiernie wdzięczni za polską katechezę.

kz, Perth Amboy

Za: www.redemptor.pl.