Polscy bracia i klerycy na sesji doświadczenia de Mazenoda

Polscy bracia i klerycy na sesji doświadczenia de MazenodaW Aix en Provence we Francji trwa właśnie sesja letnia doświadczenia de Mazenoda. Wśród jej uczestników jest ośmiu braci i kleryków z Polski. Podczas rekolekcji będą przygotowywać się do złożenia ślubów wieczystych.

Wśród świadectw z sesji, które miały już miejsce, nie brakuje słów pełnych zachęty i inspiracji. Kroczenie śladami naszego Zalożyciela stanowi tak naprawdę metaforę odkrywania nowych dróg dzielenia się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie z bliźnimi i nawracania się dzięki niej – pisał o swoim doświadczeniu sesji brat Douglas Jeffrey OMI z Kanady.

Aix en Provence jest miejscem, w którym powstało zgromadzenie Oblatów Misjonarzy Niepokalanej. Skrócona sesja „Doświadczenie de Mazenoda” jest programem odnowy, którego celem jest umożliwienie uczestnikom ponowne spojrzenie na własne przeżywanie oblackiego charyzmatu w ich codziennej misji, a także w przygotowaniu do złożenia ślubów wieczystych. Dokonują tego w atmosferze modlitwy, refleksji i braterskiego dzielenia się. Integralną częścią sesji są trzytygodniowe rekolekcje.

OMI/Aix de Provence/Poznań

Za: www.oblaci.pl.