Home Wiadomości Pożegnania: o. Marek Jan Hałambiec OFMConv (1931-2015)

Pożegnania: o. Marek Jan Hałambiec OFMConv (1931-2015)

Redakcja

Dnia 10 stycznia 2015 r. w szpitalu w Radomsku zmarł w wielu 83 lat, w 64 roku życia zakonnego i 58 roku kapłaństwa O. Marek Jan Hałambiec, jubilat w Zakonie i kapłaństwie.

Jan Hałambiec urodził się 14 grudnia 1931 r. w Kopyczyńcach w woj. tarnopolskim jako syn Karola i Franciszki z d. Woźny. Naukę rozpoczął w swojej rodzinnej miejscowości, jednak sytuacja polityczna sprawiła, że w r. 1945 wraz z rodziną wyjechał do Białej k/Prudnika. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie gimnazjum w Prud- niku. W Białej rozpoczął naukę w liceum. W r. 1950 zgłosił się do Zakonu Franciszkanów, gdzie otrzymał imię Marek. Nowicjat odbył w Krakowie w roku 1950/51. Pierwszą profesję złożył 12 września 1951 r. Filozofię studiował u Dominikanów w Krakowie w latach 1952-1954. Profesję wieczystą złożył 10 października 1954 r. Następnie studiował teologię w naszym studium w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1957 r.

W Krakowie pozostał do r. 1965 pracując jako bibliotekarz, katecheta, a następnie wicema- gister w Seminarium. Lubił pracować w bibliotece, temu zajęciu poświęcił się nawet w ostatnich latach życia w klasztorze w Radomsku. W latach 1965-67 pracował w Głogówku jako wikariusz parafii, zaś w roku 1967/68 jako katecheta i prefekt w Niższym Seminarium w Legnicy. W roku 1968/69 pełnił funkcję magistra kleryków w Krakowie. W latach 1969-71 był katechetą i wikariu- szem parafii we Lwówku Śląskim. W 1971 roku został wybrany gwardianem w Krakowie. W latach 1974-1980 przebywał w Dąbrowie Górniczej, najpierw jako wikariusz, a następnie gwardian i pro- boszczem. Na kapitule prowincjalnej w r. 1980 został wybrany wikariuszem i sekretarzem prowin- cji, które to urzędy pełnił przez cztery kadencje do r. 1996, z trzyletnią przerwą (1983-86), kiedy to pełnił urząd gwardiana w Rychwałdzie. W latach 1996-2000 był gwardianem klasztoru św. Anto- niego w Krakowie. W latach 2000-2004 przebywał w klasztorze w Chęcinach, zaś od r. 2004 do śmierci w klasztorze w Radomsku. W sierpniu 2014 r. przeszedł udar krwotoczny pnia mózgu. Od tego czasu był ograniczony ruchowo. 31 grudnia 2014 r. został zabrany do szpitala, gdzie stwier- dzono rozległy zawał serca. Odszedł do Pana 10 stycznia 2015 r. w obecności współbraci.

O. Marek interesował się historią Zakonu i Prowincji. Napisał wiele not historycznych o naszych klasztorach do Katalogu prowincji. Jest także autorem zbiorku biogramów „Kresowi Fran- ciszkanie XX wieku”. W r. 2005 został powołany na członka komisji ds. opracowania historii Pro- wincji. Przez wiele lat był czynnym uczestnikiem zjazdów byłych mieszkańców Ziemi Kopyczy- nieckiej – w Udaninie, a później we Wrocławiu.

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Marka odbędą się we czwartek 15 stycznia w Radomsku. O godz. 10.15 w kościele odmówiony zostanie różaniec, o godz. 11.00 odprawiona będzie Msza św. pogrzebowa, a następnie odprowadzenie ciała Zmarłego na stary cmentarz.

Za: o. Piotr Gryziec, Sekretarz Prowincji

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda