Pożegnania: o. Robert Pawlak OFMConv

Dnia 13 stycznia 2015 r. w klasztorze w Jaśle zmarł nagle w wieku 39 lat, przeżywszy 19 lat w Zakonie oraz 9 lat w kapłaństwie o. Robert Pawlak, katecheta, duszpasterz ministrantów, młodzieży i dzieci, harcerz.

Robert Pawlak urodził się dnia 1 lutego 1976 r. w Nałęczowie jako syn Jana i Janiny z d. Błaszczyk. Ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące w Nałęczowie. W tym okresie należał do Stowarzyszenia

Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Po zdaniu matury we wrześniu 1995 r. rozpoczął nowicjat w Kalwarii Pacławskiej. Dnia 29.09.1996 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Po V roku studiów w WSD Franciszkanów w Krakowie w lipcu 2001 r. został skierowany do odbycia rocznej praktyki duszpa- sterskiej w Kalwarii Pacławskiej. Pracował w zakrystii, był opiekunem ministrantów, założył przy kościele scholę dziecięcą. We wrześniu 2002 r. powrócił do Seminarium, aby ukończyć studia. Dnia 7 grudnia 2002 r. złożył wieczyste śluby zakonne. Po ukończeniu studiów teologicznych został skierowany do klasztoru w Harmężach, gdzie pracował przez trzy lata jako katecheta, opiekun mini- strantów, zajmował się także przygotowaniem młodzieży do bierzmowania oraz scholą dziecięcą. Podczas pobytu w Harmężach otrzymał święcenia diakonatu (19 marca 2005 r.) oraz prezbiteratu (11 grudnia 2005 r.).

Od lipca 2006 r. ponownie został skierowany do klasztoru w Kalwarii Pacławskiej. Od stycznia 2007 r. był stałym współpracownikiem prowincjalnego duszpasterstwa młodzieży i powołań oraz współpracownikiem dyrektora Franciszkańskiego Spotkania Młodych. W sierpniu 2007 r. został przeniesiony do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-edukacyjnego w Rychwałdzie. Oprócz pracy rekolekcyjnej zajmował się tam organizacją kursów dla narzeczonych oraz duszpasterstwem małżeństw; współpracował także przy organizacji kursów Alfa. Z dniem 1 lipca 2010 r. został prze- niesiony do klasztoru w Szklarskiej Porębie, gdzie pracował jako katecheta i opiekun ministrantów. Od 1 lipca 2014 roku pracował w klasztorze i parafii św. Antoniego w Jaśle także jako katecheta, opiekun ministrantów, duszpasterz przedszkolaków, młodzieży oraz Wspólnoty Emmanuel. Przez całe życie kapłańskie przy różnych okazjach podtrzymywał kontakty z harcerzami. Odszedł nagle i niespodziewanie dnia 13 stycznia 2015 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Roberta Pawlaka odbędą się dnia 17 stycznia 2015 r. w Ja- śle. O godz. 8.30 rozpocznie czuwanie przy Zmarłym w kaplicy Św. Maksymiliana; o godz. 12.00 procesyjne wprowadzenie do kościoła i modlitwa różańcowa. O godz. 13.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. pogrzebowa, a następnie złożenie ciała Zmarłego w grobowcu franciszkańskim na starym cmentarzu.

Za: o. Piotr Gryziec – sekretarz Prowincji