Rzym – za rok jubileusz zgromadzenia

2016 rok będzie szczególnym czasem dla Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Będziemy świętować Kapitułę Generalną oraz 200. rocznicę założenia Misjonarzy Prowansji.

Wierzymy, że łaska Boża rozleje na nas dary Ducha Świętego, abyśmy zacieśnili więzy naszej jedności i ponownie rozpalili w sobie miłość świętego Eugeniusza do Jezusa Chrystusa, Kościoła, ubogich i najbardziej opuszczonych – napisał w liście do braci oblatów o. Louis Lougen OMI, Superior Generalny Zgromadzenia.

Przygotowanie do tych wydarzeń podzielono na trzy lata trennium. Pierwszy rok był poświęcony nowemu sercu: życiu apostolskiemu we wspólnocie, a także ślubowi czystości. Drugi rok, który trwa od 8 grudnia 2014 do 7 grudnia 2015 roku, koncentruje się na nowym duchu: na formacji, czyli procesie trwającym przez całe życie oraz na ślubie ubóstwa. Wybór ewangelicznego ubóstwa pobudza do życia w ściślejszej łączności z Chrystusem i ubogimi.

Filarami oblackiego triennium są dzielenie się wiarą w apostolskiej wspólnocie i konkretne znaki nawrócenia – osobiste i wspólnotowe zobowiązania związane z tematem każdego roku.

Formacja jest sprawą istotną dla posłannictwa Zgromadzenia. Pozwala odczytywać Ewangelię w życiu ludzi, w obecnej rzeczywistości, w rozmaitych kulturach i sytuacjach. Uznajemy, że wypełniając Bożą misję wzrastamy, że zmieniamy się w podlegającym ciągłym zmianom świecie. Trwająca całe życie formacja jest wymiarem naszego ślubu wytrwania i czyni nas zdolnymi, aby tak jak Maryja, żyć w twórczej i ciągłej wierności po to, aby stawać się prawdziwymi zakonnikami i misjonarzami.

O. Louis Lougen zachęca do dobrego przeżycia tego czasu. Nie zapomnijmy o sformułowaniu konkretnych znaków nawrócenia, jakie charakteryzują nasze życie zarówno osobiste, jak i wspólnotowe – przekonuje.

XXXVI Kapituła Generalna rozpocznie się 14 września 2016 roku w Rzymie w Domu Generalnym Braci Szkolnych przy via Aurelia. W czerwcu odbędzie się Konges, którego cel to nadanie nowego impulsu, swieżego ducha Zgromadzeniu w 200. rocznicę powstania.

Za: www.oblaci.pl.