Stadniki: Konferencja popularno-naukowa o Kościele

Zdjęcia: kl. Dimitry Prystupa SCJ12 listopada, w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach odbyła się konferencja popularno-naukowa zatytułowana „Kościół – wspólnota czy instytucja?”
We wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie pomagali zaproszeni goście, którzy wygłosili następujące referaty: ks. mgr Janusz Burkat SCJ, doktorant na wydziale socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Od wspólnoty do instytucji. Socjologiczne instytucjonalizowanie się Kościoła w oparciu o teorię Joachima Wacha”; o. dr Marcin Lisak OP z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie – „Religijność dorosłych Polaków na początku XXI wieku”; ks. dr Paweł Gabara, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – „Miejsce, rola i znaczenie parafii wobec zmian zachodzących w świecie”; ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, wykładowca liturgiki na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie – „Liturgia jako miejsce budowania wspólnoty”.

Na postawione w tytule konferencji pytanie nie ma, jak by się mogło pierwotnie wydawać, prostej odpowiedzi. Jak zauważył ks. Burkat SCJ, każda wspólnota ulega stopniowemu instytucjonalizowaniu się, co z socjologicznego punktu widzenia jest sposobem funkcjonowania danej grupy. Kościół ze swej natury jest więc zarówno wspólnotą, ale i instytucją. W dzisiejszym świecie Kościół bardziej widziany jest jednak jako instytucja, co bardzo klarownie zostało ukazane w statystykach zaprezentowanych przez o. Lisaka OP.

Niewątpliwie powodem tego – tłumaczył ks. Gabara – jest model funkcjonowania współczesnej parafii, która często ogranicza się do „świadczenia usług religijnych”, bez wchodzenia w relacje międzyludzkie, co z pewnością nie pomaga w budowaniu poczucia przynależności do konkretnej wspólnoty lokalnego Kościoła, jakim właśnie jest parafia.

Jedną z dróg prowadzących do budowania tejże wspólnoty jest z pewnością liturgia, która nie tylko gromadzi wiernych, lecz także jednoczy ich na poziomie duchowym – podkreślił podczas konferencji ks. Mieszczak SCJ. Konferencja zakończyła się dyskusją i wymianą opinii wszystkich uczestników spotkania podczas popołudniowego panelu.

Ks. Łukasz Ogórek SCJ
Zdjęcia: kl. Dimitry Prystupa SCJ

Za: www.sercanie.pl.