25 lat posługi paulinów na Białorusi

Uroczystość dziękczynienia za 25 lat posługi paulinów na Białorusi odbyła się 28 czerwca w Koreliczach, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Uroczystości przewodniczył bp Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji grodzieńskiej, który przed 25. laty przyjmował paulinów do Korelicz, Worończy, Mira i Nowego Dworu.

Zarząd generalny paulinów reprezentował o. definitor Mariusz Tabulski. W uroczystości wzięli odział kapłani z dekanatu nowogródzkiego oraz wielu księży z diecezji, siostry zakonne, goście, przyjaciele i parafianie. W czasie liturgii dziękowano za posługę pierwszych paulinów, a byli to: śp. o. Marek Smeja, śp. o. Janusz Witowski i o. Wojciech Wiszniewski.

Ks. biskup Aleksander podkreślił konkretne owoce posługi paulińskiej, powołania z ziemi białoruskiej: o. Jerzego Sakowicza (od 13 lat posługującego w Koreliczach), o. Leonarda Aduszkiewicza, o. Onufrego Achowika, br. kl. Sergiusza Kaluty (na III roku WSD Paulinów na Skałce w Krakowie).

Uroczystości jubileuszowe zaplanowano jeszcze w parafii św. Anny w Worończy (26 lipca) oraz w czasie odpustu Matki Bosej Częstochowskiej w Koreliczach. Proboszcz o. Jerzy Sakowicz zakończył uroczystość jubileuszową prośbą o modlitwę o nowe powołania i hymnem dziękczynnym Magnificat.

o. Jerzy Sakowicz, proboszcz parafii w Koreliczach i Worończy, przełożony wspólnoty
2018-09-29

*

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale wraz z Zarządem Generalnym,
Drodzy Współbracia w charyzmacie paulińskiego powołania!

Dziękujemy Panu Bogu i Bogurodzicy, naszej Matce i Królowej, św. Pawłowi Patriarsze oraz wszystkim Św. naszego Zakonu, że pustynia naszego Życia Zakonnego, którą według woli Ojca Niebieskiego mamy czynić żyzną, przez kontemplację i życie w samotności, przez trud i wyrzeczenia, głosząc Ewangelię i dając świadectwo wierze oraz nowego życia w Chrystusie po całym świecie – wydaje owoce. Cieszymy się, iż Korzenie Drzewa Zakonnego dzisiaj oplatają cały świat i dosięgły Wschodniej Europy.

Nastał czas, by dziękować za pierwociny na Białorusi z okazji 25-lecia obecności Zakonu Synów Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Koreliczach.

Dziękujemy Generałom Zakonu za zgodę i pielęgnowanie rozwoju Zakonu na tych terenach:
O. Janowi Nalaskowskiemu
O. Stanisławowi Turkowi
O. Izydorowi Matuszewskiemu
O. Arnoldowi Chrapkowskiemu

Dziękujemy pierwszym ojcom paulinom, którzy byli skierowani do pracy duszpasterskiej do różnych miejscowości Białorusi:
Św. pamięci O. Markowi Smeja
Św. pamięci O. Januszowi Witowskiemu
O. Wojciechowi Wiszniewskiemu

Dziękujemy za powołania z tych terenów:
O. Jerzy Sakowicz
O. Leonard Aduszkiewicz
O. Onufry Alchowik
Br. Kl. Sergiusz Kaluta

Z okazji naszej Zakonnej uroczystości 25-lecia obecności Zakonu na Białorusi w Koreliczach

ZAPRASZAMY

na ręce Najprzewielebniejszego O. Generała Zakonu, O. Arnolda Chrapkowskiego,
wszystkich Ojców i Braci na świętowanie podczas Uroczystości, które odbędą się:
– 28 czerwca w Koreliczach, w dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej patronki Parafii;
– 26 lipca w Worończy, w dzień Św. Anny głównej patronki Parafii;
– 26 sierpnia w Koreliczach, Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki i szczególnej opiekunki Zakonu
oraz odwiedzenie w dowolnym czasie naszej paulińskiej pustelni.

W imieniu wszystkich współbraci
z wyrazami bratniej miłości
o. Jerzy Sakowicz

Za: www.jasnagora.com