38. Spotkanie CMPFF we Włoszech

XXXVIII Spotkanie Unii Konferencji Ministrów Prowincjalnych Rodzin Franciszkańskich we Włoszech (CMPFF). Ośrodek „Approdo” – S. Giovanni Rotondo, 17-21 marca 2014 roku.

16-17 marca – Spotkanie rozpoczęło się 16 marca 2014 r. o godz. 18.30 odśpiewaniem uroczystego „Veni Creator”, aby obrady przełożonych wyższych zgromadzonych w liczbie 53 w sali konferencyjnej ośrodka „Approdo” były owocne i po myśli Bożej.

Zebranych przywitał aktualny przewodniczący Unii fr. Francesco Colacelli OFMCap; po nim – w imieniu prowincjałów z Apulii – głos zabrał fr. Michele Pellegrini OFMConv; w dalszej kolejności przemówił sekretarz Unii fr. Paolo Fiasconaro OFMConv, który poinformował uczestników, że od czasu ostatniego, ubiegłorocznego spotkania w Loreto odbyło się 29 kapituł prowincjalnych; w ich trakcie zostało wybranych 15 nowych prowincjałów: 7 OFMCap, 4 OFM i 4 OFMConv.

Część powitalno-informacyjną zakończył minister prowincjalny OFM z Lecce fr. Alfonco Polimena, który też przewodniczył nieszporom animowanym przez młodych kapucynów.

18 marca – drugi dzień obrad rozpoczął się o godz. 7.00. Uczestnicy zostali przewiezieni autobusem do nowego sanktuarium św. Ojca Pio, gdzie jezuita Marko Ivan Rupnik zaprezentował im mozaiki przez niego zrealizowane, znajdujące się w krypcie sanktuarium; w tej samej krypcie przewodniczył następnie uroczystym nieszporom i Eucharystii.

Po powrocie do ośrodka „Approdo” prowincjałowie wysłuchali konferencji ex-ministra generalnego OFM fr. Giacomo Bini dotyczącej głównego tematu spotkania: „Prowokowani do spójności… Papież Franciszek wzywa nas”, po której nastąpiła interesująca dyskusja i wymiana doświadczeń na temat nowych możliwych form proroctwa obecnością franciszkańską w świecie.

Po południu, o godz. 16.00, prof. Marco Bartoli, wykładowca historii średniowiecznej w LUMSA, ekspert w tematyce franciszkowej i klariańskiej, wygłosił odczyt na temat: „Idź i napraw… Być franciszkanami w Kościele papieża Franciszka”. Po tej konferencji miała miejsce wspólna dyskusja z prelegentem; szczególne akcenty położono w niej na zagadnienia „peryferii” i ubogich.

Obrady zakończono wspólnymi nieszporami z okazji uroczystości św. Józefa; przewodniczył im minister prowincjalny OFM z Foggi fr. Giuseppe Tomiri.

Wszystkie wydarzenia spotkania były rejestrowane, a następnie transmitowane przez „Teleradio Padre Pio”.

fr. Marco Bellachioma
sekretarz CIMP

Za: www.ofmconv.net