Home WiadomościZe Świata 600-lecie ustanowienia Komisarzy Ziemi Świętej

600-lecie ustanowienia Komisarzy Ziemi Świętej

Redakcja

Znaczenie miejsc świętych, a nade wszystko ich duchowe przesłanie, wymagają ciągłego propagowania. Czyni to Kustodia Ziemi Świętej w różny sposób i przy użyciu wielorakich środków. Szczególną funkcję w tym względzie pełnią rozsiane po całym świecie placówki zwane Komisariatami Ziemi Świętej. Te niezwykłe centra prowadzą szeroką działalność i upowszechniają solidarną ideę pomocy pracującym tam misjonarzom, a także miejscowym chrześcijanom. Ustawodawstwo Zakonu Braci Mniejszych, a ściślej Konstytucje Generalne, stanowią m.in.: „Ziemia uświęcona życiem Syna Bożego i Jego ubożuchnej Matki powinna być bliska sercom braci” (art. 122), dlatego „wszystkie prowincje Zakonu niech popierają działalność komisarzy Ziemi Świętej” (art. 125). 14 lutego 2021 roku upływa 600 lat od papieskiego zatwierdzenia funkcji Komisarza Ziemi Świętej. Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton OFM, w specjalnym liście przesłanym na ręce wszystkich komisarzy na świecie podkreślił ich wyjątkową funkcję i zadania. „Pełnicie… cenną posługę, pod wieloma względami niezastąpioną. Polega ona na upowszechnianiu wiedzy o Kustodii i jej rozlicznych polach posługi; na zachęcaniu, organizowaniu i towarzyszeniu grupom pielgrzymkowym podczas nawiedzania Miejsc Świętych; na promowaniu corocznej «Kolekty na Ziemię Świętą» i na innych formach ekonomicznego wsparcia naszej misji; oraz na sprzyjaniu powołaniom do posługi w Ziemi Świętej”. Przełożony franciszkanów na Bliskim Wschodzie wspomina okoliczności historyczne powołania tej funkcji. Działo się to wtedy, gdy upłynęło niecałe pół wieku od oficjalnego uznania obecności franciszkańskiej w Ziemi Świętej i powierzenia Braciom Mniejszym opieki nad najświętszymi miejscami chrześcijaństwa. Wtedy jednak, nie wiadomo z jakiego powodu, kontestowano zasadność obecności franciszkanów w Ojczyźnie Zbawiciela. Wówczas papież Marcin V postanowił najpierw delegować patriarchę Wenecji z dwoma arcybiskupami, aby dokładnie zbadać tę kwestię i potwierdzić prawo franciszkanów do obecności w Ojczyźnie Chrystusa. W 1420 roku wydano bullę Ad Assiduum. Rok później, a dokładniej 14 lutego 1421 roku ten sam papież bullą Hiis quae pro pozwalał „Gwardianowi Góry Syjon na ustanawianie, odwoływanie i zastępowanie nowymi «Prokuratorów lub Komisarzy» w krajach chrześcijańskich, w celu przyjmowania i zbierania jałmużn oraz ofiar, jak i zabezpieczania tego, co konieczne dla utrzymania misji braci w Kustodii Ziemi Świętej służącej strzeżeniu Miejsc Świętych”.

Z tej racji Kustodia Ziemi Świętej postanowiła należycie uczcić to wydarzenie, „aby podziękować Bożej Opatrzności, która podczas minionych wieków posługiwała się Waszą [tj. Komisarzy] pracowitą i twórczą działalnością…, jak i wierną i pobożną hojnością dobrodziejów, tak aby Ziemia Święta nadal prowadziła misję powierzoną jej przez Kościół. Poszczególne uroczystości odbędą się w Miejscach Świętych, we wspólnotach Kustodii oraz siedzibach Komisariatów”. Kustosz zapewnił, że „środki komunikacji Kustodii (strony internetowe, czasopisma Ziemi Świętej i Christian Media Center) pomogą w dowartościowaniu tego wspomnienia”. W celu podkreślenia znaczenia posługi Komisarzy Ziemi Świętej oraz hojnej solidarności dobrodziejów, postanowiono że „dzień 15 lutego każdego roku zostaje ustanowiony specjalnym dniem modlitwy za dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej. [Następnie] podczas tygodnia następującego po niedzieli 14 lutego 2021 roku, w dniu bliskim rocznicy, niech we wszystkich Komisariatach świata odbędzie się jakaś uroczystość dziękczynienia i modlitwy za dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej. [Z kolei] 15 lutego 2021 roku o godz. 6.30 rano, czasu jerozolimskiego – pisze o. Patton – jako Kustosz Ziemi Świętej będę przewodniczył dziękczynnej Celebracji Eucharystycznej w intencji Komisarzy Ziemi Świętej i dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej w Kaplicy Bożego Grobu. Dla ułatwienia uczestnictwa w tej Mszy Świętej będzie ona transmitowana przez Christian Media Center”.

Przesłanie o. Kustosza kończy się słowami: „Pozdrawiam Was, dziękując Panu za Wasze powołanie i posługę, jaką pełnicie jako «ambasadorowie» Kustodii Ziemi Świętej w świecie. Przez wstawiennictwo Serafickiego Ojca Świętego Franciszka, który był pielgrzymem w tej Ziemi Świętej ze względu na miłość wobec tajemnicy Wcielenia Syna Bożego dla naszego odkupienia, niech tenże Pan napełni Was wszelkim błogosławieństwem”.

Komisarze Ziemi Świętej i ich współpracownicy nadal starają się dzielić darem „Piątej Ewangelii” i duchowością Ziemi Świętej. Bracia Mniejsi posługujący na rzecz Kustodii Ziemi Świętej, również poza jej granicami, mają szerokie pole działania w tej specyficznej misji. Opieka nad Miejscami Świętymi, które franciszkanie strzegą w imieniu Kościoła katolickiego i troska o „żywe kamienie Kościoła” – wiernych w Ojczyźnie Zbawiciela, to zadanie, które franciszkańscy Komisarze wypełniają z poświęceniem i miłością. Podobnie Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie przy ul. Reformackiej 4, który działa od 119 lat. W roku 1992 został on zatwierdzony jako fundacja i dzięki temu otrzymał osobowość prawną, a współbracia z pełnym zaangażowaniem woli, umysłu i predyspozycji osobistych rozpoczęli wypełnianie zaszczytnej misji pomocy Kustodii Ziemi Świętej oraz działalność promocyjną i pielgrzymkową.

Za: www.terrasancta.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda