Absolwenci jezuickich szkół i JRS wspólnie dla uchodźców

rvPrzedstawiciele Związku Absolwentów Szkół Jezuickich z Europy, którzy wraz z Jezuicką Służbą Uchodźcom (JRS) zostali dziś przyjęci przez Papieża, biorą udział w zorganizowanej w Rzymie konferencji „Migracje światowe i kryzys uchodźców. Czas na kontemplację i działanie”. Dyrektor generalny JRS ks. Thomas Smolich SJ w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił m.in., że w działalności edukacyjnej wśród imigrantów zdecydowanie może pomóc perspektywa ignacjańska.

„Sytuacja migrantów i uchodźców jest bardzo poważna i niewyobrażalna ze względu na ich wielką liczbę. Papież Franciszek wiele mówił o konieczności pomocy wspólnoty chrześcijańskiej tym ludziom w potrzebie. Sądzę, że kontynent europejski  i cały świat winny odpowiedzieć na tę sytuację, na ten kryzys. Jezuicka Służba Uchodźcom posługuje w 45 krajach, gdzie działa na polu edukacji, dostarczania żywności, duchowego towarzyszenia, a także pomocy psychologicznej. Mam nadzieję, że absolwenci, dzięki swemu doświadczeniu zdobytemu w szkołach i na uniwersytetach jezuickich, już potrafią widzieć tę sytuację w perspektywie ignacjańskiej. Po konferencji będą mieli jeszcze więcej możliwości, by nieść pomoc i brać udział w konkretnych akcjach na rzecz uchodźców” – powiedział ks. Smolich.

lg/ rv

Za: Radio Watykańskie