Akademia Alfonsjańska: sympozjum o rodzinie

redemptor.plKomisja Działalności Kulturalnej Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie zorganizowała w dniach 18 – 19 marca 2015 r. konferencję „Współczesne wyzwania stojące przed rodzinami”.

Tematem pierwszej sesji były główne kierunki prac Synodu Biskupów nt. Rodziny przedstawione przed ks. kard. Lorenzo Baldisseri, jego Sekretarza Generalnego, a następnie wykład „Moralne zagadnienia wyłaniające się z prac Synodu” zaprezentowany przez o. prof. Sabatino Majorano CSsR.

Po dyskusji, wczesnym popołudniem, zajęto się modelem rodziny w dzisiejszym społeczeństwie – problem został uściślony w wykładzie prof. F. Belletti „Tożsamość i zróżnicowanie rodzin”, zaś o. dr Marek Kotyński CSsR (PWT Warszawa) przedstawił w swym wystąpieniu „Ewangelię rodziny we współczesnej kinematografii”.

Sesja trzecia, 19 marca, została poświęcona duszpasterstwu rodzin. Profesorowie S. Sirboni i N. Reali z Włoch zajęli się w swych roważaniach kwestiami ideału ewangelicznego, kruchości rodziny, małżeństwem i wiarą potrzebną do jego chrześcijańskiego przeżywania.

W ostatniej części sympozjum zajęto się głoszeniem Ewangelii rodziny – p. R. Vinerba mówiła o wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi ludźmi w kontekście małżeństwa i rodziny, a o. prof. Andrzej Wodka CSsR, Rektor Akademii Alfonsjańskiej razem z parami małżeńskimi przedstawili „Świadectwo o Ewangelii rodziny”.

Carlos Espinoza, Rzym/Scala News

Za: www.redemptor.pl