Akademia Alfonsjańska w Rzymie – nowy rok akademicki

Akademia Alfonsjańska w Rzymie, Wyższy Instytut Teologii Moralnej Redemptorystów, przynależący do Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego zainaugurowała w dniu 14 października 2014 r. nowy rok akademicki 2014-2015. Uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele pod wezwaniem św. Alfonsa przewodniczył Ks. Kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB, arcybiskup diecezji Tegucigalpa w Hondurasie, absolwent Akademii.

Wspólnota akademicka zgromadzona wokół ołtarza Chrystusa wyznała wiarę i wspólne pragnienie wzrastania w mądrości, świętości i łasce. Aktem tym profesorowie pod przewodnictwem Rektora Akademii O. prof. Andrzeja Wodki CSsR zobowiązali się do zachowania jedności z Kościołem „verbo et opere”: tzn. w słowie i w stylu swojego działania. Również studenci zobowiązali się do rzetelnego studium i badań naukowych, aby w przyszłości kompetentnie i odważnie służyć Kościołowi i dać świadectwo dzisiejszemu światu.

Ksiądz kardynał z wdzięcznością wspominał swoje studia w Akademii Alfonsjańskiej, nazywając ją „oknem otwartym dla oświecenia umysłu i serca”. Hierarcha podkreślił, iż uczelnia redemptorystów umiejętnie łączy formację intelektualną z formacją pastoralną przyszłych teologów moralistów.

Drugą część uroczystego otwarcia roku akademickiego rozpoczęły dwa okolicznościowe wystąpienia: Rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego JM. Ks. Bp. Enrico dal Covolo SDB oraz Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów O. Michaela Brehla CSsR. Rektor Uniwersytetu uwypuklił przyjaźń i szacunek jakie łączą obydwa ośrodki akademickie oraz życzył stałej otwartości na zmiany, które pochodzą od Ducha Świętego. Przełożony Generalny podkreślił, że Akademia realizując misję powierzoną redemptorystom słucha dzisiejszego świata i podejmuje problemy współczesnego człowieka. Zachęcał, aby w nowym roku akademickim w pracy naukowej podjąć aktualne wyzwania Kościoła zgromadzonego na synodzie poświęconym rodzinie.

Rektor Akademii Alfonsjańskiej, O. prof. Andrzej Wodka w wystąpieniu podsumowującym miniony rok akademicki nazwał uczelnię, której przewodzi „miejscem w którym kwitnie „caritas alfonsiana”. Przedstawił audytorium różnorodne osiągnięcia wspólnej pracy profesorów, studentów oraz administracji. Zaowocowała ona w roku sprawozdawczym 30 doktoratami i 48 licencjatami, jak również nominacjami papieskimi dla O. prof. Réala Tremblay CSsR na stanowisko Prezesa Papieskiej Akademii Teologicznej oraz O. prof. Sabatino Majorano CSsR na adiutora sekretarza generalnego Synodu o Rodzinie.

Wykład inauguracyjny „Miłosierdzie i teologia moralna: wkład wizji alfonsjańskiej” przedstawił o. profesor Sabatino Majorano. Propozycją Ewangelii jest miłosierdzie ofiarowane człowiekowi przez Boga w Jezusie Odkupicielu. „Kenosis veritatis”, która dokonuje się w Jezusie i poprzez Jego wcielenie wyraża bliskość człowiekowi słabemu, opuszczonemu i cierpiącemu. Ta miłość miłosierna Boga Ojca stały się lekarstwem ofiarowanym w Jezusie kruchemu i choremu człowiekowi. Wkładem teologii moralnej św. Alfonsa jest zaakcentowanie sumienia jako miejsca spotkania prawdy i wolności w człowieku. Ta wizja moralności nie relatywizuje życia moralnego, ale podkreśla, iż prawo moralne powinno nieść ze sobą doświadczenie miłości Boga. Jezus poprzez swoją „kenozę” (ogołocenie, uniżenie) nie tylko pokazał człowiekowi miłość Boga, ale także wybrał drogę, na której człowiek może zrozumieć, że Bóg go kocha. Teologia moralna w wizji św. Alfonsa, jako „alfonsjańska diakonia miłosierdzia” ma takie właśnie zadanie: przekonać człowieka o miłosierdziu Boga, dać udział człowiekowi w miłosiernej miłości Boga dostępnej w Chrystusie Odkupicielu, miłości, która pragnie zbawić kruchego człowieka.

Inaugurację uświetnił koncert w wykonaniu światowej już sławy młodziutkiego wirtuoza Stefano Mhanna. Artysta wykonał najpierw na organach a potem na skrzypcach utwory J.S. Bacha i N. Paganiniego. Profesorom i studentom w sposób wzniosły przypomniał, że warto rozwijać talenty otrzymane od Boga oraz że rozwój zakłada trud codziennej pracy. Praca czyni wirtuozem w muzyce i nauce także!

Warto przy okazji nadmienić, iż O. prof. Andrzej Wodka jest siódmym z kolei Rektorem Akademii Alfonsjańskiej i pierwszym Polakiem na tym urzędzie w 65-letniej już działalności uczelni redemptorystów. Razem z o. prof. Wodką wykładowcami w Akademii są trzej jeszcze polscy redemptoryści: o. Edmund Kowalski CSsR, o. Gabriel Witaszek CSsR i od tego roku o. Krzysztof Bieliński CSsR. W rzymskiej Akademii pod kierunkiem 30 profesorów (w tym 20 redemptorystów i 10 nie będącymi członkami Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela) teologię moralną studiuje aktualnie 300 studentów studiów doktoranckich i licencjackich, którzy reprezentują wszystkie kontynenty.

O. Krzysztof Bieliński CSsR, Akademia Alfonsjańska, Rzym

Za: www.redemptor.pl