Albania: Dwie sakry

Mijający tydzień w Albanii obfitował w wiele donośnych wydarzeń, szczególnie dla diecezji Tirana-Durres.

Otóż dwóch kapłanów tej diecezji zostało mianowanych na nowych biskupów. Ojciec święty, doceniając ich oddanie Kościołowi świętemu i niestrudzoną pracę misyjną w Albanii, powierzył im dwie diecezje. Papież Franciszek zaznaczył, iż dwóm wyjątkowym kapłanom poleca duszpasterskiej opiece dwie niezwykle ważne diecezje.

Dnia 2 września odbyły się święcenia biskupie ks. Gjergja Mety w katedrze w Rreshen. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita diecezji Tirana-Durres ks. abp Georg Frendo OP. Wraz z nim biskupi z Albanii, Kosowa, Czarnogóry i Włoch oraz licznie przybyli kapłani z różnych krajów. Ponieważ nowy biskup ma swoich dziadków w Bilaj, nie zabrakło na uroczystości licznej reprezentacji z salwatoriańskiej parafii. Trzon grupy stanowił zastęp harcerzy liczący 25 osób. Swą obecność i radość z sakry biskupiej młodzi skauci podkreślili jedynym, widocznym z każdej strony katedry, transparentem.

Drugim biskupem został zakonnik, barnabita o. Giovanni Peragine CCRSP. Do tej pory był on gorliwym proboszczem parafii w Milot i przewodniczącym Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych. Dnia 7 września otrzymał sakrę biskupią w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Lushnje. Tegoż dnia objął obowiązki biskupa administratora Administratury Apostolskiej Południowej Albanii. Papież Franciszek zaznaczył, iż dwóm wyjątkowym kapłanom poleca duszpasterskiej opiece dwie niezwykle ważne diecezje.

Za: www.sds.pl.