Home WiadomościZe Świata Anioł Pański z Papieżem: pokój jest zawsze możliwy

Anioł Pański z Papieżem: pokój jest zawsze możliwy

Redakcja

„Święta Boża Rodzicielko!” – do trzykrotnego powtórzenia tego modlitewnego wołania wspólnoty chrześcijańskiej Ojciec Święty zachęcił nie tylko na porannej Eucharystii, ale i na Anioł Pański. Franciszek nawiązał tym samym to Soboru Efeskiego i trwającego tam sporu wokół Maryi. Wierni wchodzili wówczas do kościoła i trzykrotnie powtarzając to wezwanie domagali się od ojców soborowych ogłoszenia Maryi Świętą Bożą Rodzicielką. Właśnie tej „pokornej kobiecie z Nazaretu, w której Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”, Papież poświęcił swe rozważanie na Anioł Pański.

„Nie da się oddzielić kontemplowania Jezusa, Słowa życia, które stało się widoczne i namacalne, od kontemplowania Maryi, która obdarzyła Go swoją miłością i ludzkim ciałem – mówił Franciszek. – Dzisiaj słyszymy słowa Apostoła Pawła: «Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty». Chrystus przyjął ludzką naturę, uwalniając ją od zamkniętej mentalności prawa, która jest nie do wytrzymania. Prawo bowiem, pozbawione łaski, staje się ciężarem nie do zniesienia i zamiast służyć nam, wręcz szkodzi. Jezus mówił: «Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu». Oto cel, dla którego Bóg posłał swojego Syna na ziemię, aby stał się człowiekiem: celem wyzwolenia, co więcej zrodzenia na nowo. To zadziwiające przejście następuje w nas poprzez chrzest, który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i włącza do Jego Kościoła”.

Ojciec Święty przypomniał, że przez chrzest jesteśmy zrodzeni do życia Bożego. Dzieje się to dzięki Matce Kościołowi, którego wzorem jest Maryja. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na noworoczną modlitwę do Watykanu, Papież zachęcił, by przypomnieli sobie datę swojego chrztu.

Franciszek nawiązał następnie do ogromnego napisu: „Pokój jest zawsze możliwy”, jaki pojawił się na Placu św. Piotra. Ułożyli go uczestnicy marszu pokoju zorganizowanego przez rzymską Wspólnotę św. Idziego, zaangażowaną na różnych kontynentach w dialog pokojowy.

„Czytam: «Pokój jest zawsze możliwy». Jest możliwy – stwierdził Papież. – Musimy go poszukiwać! I kolejny napis: «Modlitwa jest źródłem pokoju». Tak, pokój jest zawsze możliwy, a modlitwa jest jego źródłem. Pokój kiełkuje dzięki modlitwie. Dziś jest Światowy Dzień Pokoju. «Już nie niewolnicy, lecz bracia» – to przesłanie na ten dzień. Bo wojny czynią z nas zawsze niewolników! Wszyscy jesteśmy wezwani do walki z wszelkimi formami niewolnictwa i do budowania pokoju. Módlmy się o pokój. Są też piękne szkoły pokoju. Musimy nadal rozwijać wychowanie do pokoju”.

bz/ rv

Za: Radio Watykańskie


Drodzy bracia i siostry,

w tym pierwszym dniu roku, w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia, Kościół zaprasza nas do utkwienia naszego spojrzenia wiary i miłości na Matce Jezusa. W Niej, w pokornej niewieście z Nazaretu “Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).  Z tej racji jest rzeczą niemożliwą oddzielić kontemplacji Jezusa, Słowa Życia, które stało się widzialne i dotykalne, od kontemplacji Maryi, która podarowała Mu swoją miłość i swoje ludzkie ciało. Dzisiaj słyszymy słowa Apostoła Pawła: “Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” (Gal 4,4). To wyrażenie “zrodzony z niewiasty” mówi w sposób esencjalny i przez to jeszcze bardziej dobitnie o prawdziwym człowieczeństwie Syna Bożego. Jak powiada ojciec Kościoła św. Atanazy: “Nasz Zbawiciel był prawdziwie człowiekiem i stąd przyszło zbawienie całej ludzkości (Lettera a Epitteto: PG 26). Ale do tego dodaje św. Paweł: “zrodzonego pod Prawem”(Gal 4,4). Tym wyrażeniem podkreśla, że Chrystus przyjął naturę ludzką wyzwalając ją z ciasnej mentalności legalistycznej. Prawo bowiem pozbawione łaski staje się ciężarem nie do uniesienia i zamiast czynić wobec nas dobro, czyni zło. Oto więc cel, dla którego posyła Bóg swojego Syna na ziemię aby stał się człowiekiem; celem jest wyzwolenie, więcej, ponowne narodziny. Wyzwolenie: “aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu” (w.5); a wyzwolenie dokonało się przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Przede wszystkim zaś (celem są) ponowne narodziny: “abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (w. 5). Włączeni w Niego ludzie stają się rzeczywiście dziećmi Bożymi. Ta niezwykła przemiana dokonuje się w nas w chwili Chrztu św., który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i wprowadza nas do Kościoła. Na początku nowego roku dobrze będzie przypomnieć sobie dzień naszego Chrztu: odkryjmy na nowo dar otrzymany w tym Sakramencie, który nas odrodził do nowego życia:  boskiego życia. Stało się to poprzez Matkę Kościół, który za wzór ma Matkę Bożą. Dzięki Sakramentowi Chrztu zostaliśmy wprowadzeni w komunię z Bogiem i nie jesteśmy już pod panowaniem zła i grzechu, lecz otrzymujemy miłość, czułość, miłosierdzie Ojca niebieskiego. Ta bliskość Boga w stosunku do nas obdarza nas prawdziwym pokojem, boskim darem, o który chcemy błagać zwłaszcza dzisiaj, w Światowym Dniu Pokoju. “Nie jesteście już niewolnikami, lecz braćmi”: oto tegoroczne przesłanie tego dnia. To przesłanie, które angażuje nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy wezwani, by zwalczać wszelkie formy niewolnictwa i budować braterstwo. Wszyscy, każdy stosownie do swojej odpowiedzialności. Maryi, Matce Boga i Naszej Matce, przedstawiamy nasze dobre zamierzenia. Prosimy Ją, aby rozpostarła nad nami i nad wszystkimi dniami nowego roku płaszcz swojej macierzyńskiej opieki: “Święta Matko Boga, racz nie gardzić prośbami nas, którzy doświadczamy prób i wyzwól nas od wszelkich niebezpieczeństw,   Panno chwalebna i błogosławiona”.

Po modlitwie Anioł Pański:

Kieruję do wszystkich moje serdeczne pozdrowienie, życząc szczęśliwego i pogodnego nowego roku. W szczególności pozdrawiam pielgrzymów z krajów skandynawskich i ze Słowacji, wiernych z Asola, Castiglione delle Stiviere, Saccolongo, Sotto il Monte, Bonate Sotto e Benevento, młodzież z Andria i Castelnuovo del Garda. Serdecznie pozdrawiam kolędników przybyłych z diecezji Fulda z Niemiec. Dziękuję  wszystkim kolędnikom z Niemiec, z Austrii i Szwajcarii, za ich trud chodzenia z domu do domu, aby zwiastować Narodzenie Pana i zbierać ofiary na rzecz dzieci potrzebujących. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Pozdrawiam wszystkich, którzy w diecezjach na całym świecie organizowali chwile modlitwy o pokój. Mam na uwadze w szczególności narodowy marsz, jaki odbył się wczoraj w mieście Vicenza i manifestację “Pokój na całej ziemi” zorganizowany w Rzymie i wielu miastach świata. W tym momencie połączeni jesteśmy z Rovereto, w Trydencie, gdzie znajduje się wielki dzwon pod nazwą “Maria Dolens” uczyniony na cześć ofiar zabitych w czasie wojen i poświęcony przez Błogosławionego Pawła VI w 1965 roku. Za chwilę usłyszymy bicie tego dzwonu. Niech ono będzie wyrazem pragnienia, aby nigdy więcej nie było wojen, a jedynie zawsze było pragnienie i działanie na rzecz pokoju i braterstwa między narodami. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim. Niech to będzie rok pokoju w objęciach czułości Pana Boga z macierzyńska opieką Maryi, Matki Boga i naszej matki. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i nowego roku. Do zobaczenia.

Źródło: Radio Maryja

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda