Bonifratrzy: Nowy przewodniczący Komisji Międzyprowincjalnej

W dniach 29-30 września br. w Wiedniu odbyło się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej z udziałem br. Rudolfa Knoppa – przedstawiciela zarządu generalnego Zakonu i jednocześnie prezydenta Komisji oraz prowincjałów z Prowincji Bawarskiej (br. Benedykt Haus), Prowincji Polskiej (br. Eugeniusz Kret) i Prowincji Austriackiej (br. Ulrich Fischer).

Podczas posiedzenia dokonano wyboru nowego przewodniczącego Komisji, którym został Prowincjał Prowincji Polskiej br. Eugeniusz Kret.

Komisja spotyka się dwa razy do roku, jej głównym celem jest koordynacja wspólnych spraw zakonnych sąsiadujących ze sobą prowincji oraz wspieranie kontaktów i współpracy między prowincjami i ich ośrodkami.

Członkowie Komisji Międzyprowincjalnej  (od lewej):

  • br. Eugeniusz Kret – przewodniczący Komisji, Prowincjał Prowincji Polskiej;
  • br. Rudolf Knopp – prezydent Komisji, I Radny Generalny;
  • br. Benedykt Hau – Prowincjał Prowincji Bawarskiej;
  • br. Ulrich Fischer – Prowincjał Prowincji Austriackiej