Bracia Mniejsi: Z Arendal do Larvik

Na mocy porozumienia między ordynariuszem diecezji Oslo bp. Berntem Eidsvigiem i ministrem prowincjalnym Prowincji św. Jadwigi, o. Alanem Brzyskim OFM, od 1 sierpnia br., bracia naszej prowincji przenieśli się z norweskiej miejscowości Arendal do Larvik i objęli troskę duszpasterską klasztor i parafię pw. św. Franciszka z Asyżu.

Miasto i gmina Larvik leży w regionie Vestfold w południowo-wschodniej części kraju i liczy prawie 44 tys. mieszkańców. Do powierzonej przez biskupa parafii należy 1 600 katolików. W Norwegii, jako kraju protestanckim, katolicy stanowią mniejszość, choć w ostatnich latach, przez napływ emigrantów, rośnie ich liczba. Miejscowy biskup poprosił, aby nasi bracia objęli opieką duszpasterską także okolicznych Polaków w takich miejscowościach jak Tønsberg, Porsgrunn czy Sandefjord.

Bracia zamieszkali w klasztorze klarysek, które przybyły do Larvik w 1995 roku z Irlandii. W ostatnich latach wspólnota sióstr miała charakter międzynarodowy, jednakże trwały brak powołań i rosnąca średnia wieku sióstr, wymusiły podjęcie decyzji o zamknięciu klasztoru. Ks. biskup, chcąc zachować obecność franciszkańską, poprosił o przeniesienie się naszych braci, mieszkających dotychczas w Arendal. Obecnie miejscowa wspólnota liczy pięciu braci, z czego jeden posługuje jako kapelan sióstr dominikanek w Oslo. W planach jest utworzenie przy klasztorze centrum duchowości franciszkańskiej, w którym docelowo będą odbywały się rekolekcje i skupienia dla osób pragnących pogłębić swoją wiarę.

Za: www.franciszkanie.com